Pro novináře

Tisková mluvčí NÚV:
 Markéta Růžičková
  tel.: 777 970 812
  press@nuv_cz


1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››

V Kroměříži začíná konference k odbornému vzdělávání

Proměny celoživotního učení v ČR a SR (1918 - 2018) 17. 05. 2018 celý článek

Zapojení odborných a oborových skupin do revize kurikulárních dokumentů

Schválený materiál „Tvorba a revize kurikulárních dokumentů pro předškolní, základní a střední vzdělávání na národní úrovni“ obsahuje i schéma, z něhož je zřejmá role odborných a oborových skupin. 17. 08. 2017 celý článek

výroční zpráva NÚV 2016

výroční zpráva Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2016 12. 04. 2017 celý článek

Co motivuje žáky vybrat si technický obor?

Žáky motivuje zájem o obor, výhled na dobré uplatnění a stipendium 12. 01. 2017 celý článek

Změna RVP pro gymnázia v roce 2016

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro obory gymnázií. 19. 08. 2016 celý článek

Změna RVP pro odborné vzdělávání

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední odborné vzdělávání. 19. 08. 2016 celý článek

Infoabsolvent.cz pomáhá při výběru střední, vyšší i vysoké školy

Uveřejňujeme aktuální vzdělávací nabídku škol pro 2016/2017 27. 10. 2015 celý článek

Počet on-line vyplněných životopisů Europassu vzrostl o 55 %

Nejčastěji ho vyplňují lidé hledající práci číšníka, programátora a prodavače 19. 10. 2015 celý článek

Výroční zpráva NÚV 2014

Nabízíme vám výroční zprávu Národního ústavu pro vzdělávání, která odráží široký záběr činnosti ústavu v oblasti předškolního, základního, středního i dalšího vzdělávání, stejně jako problematiku jazykového a uměleckého vzdělávání. 16. 07. 2015 celý článek

Klesá počet nezaměstnaných absolventů škol, lepší se situace vyučených

Výrazně lepší uplatnění na trhu práce nalézají absolventi učebních oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva. 15. 07. 2015 celý článek

Ověřování znalostí žáků s využitím počítačů

V rámci projektu NZZ 2 vznikla zcela unikátní aplikace, která rozšiřuje informační systém nové závěrečné zkoušky. Školy ji mohou využívat jak pro realizaci písemné zkoušky při závěrečné zkoušce, tak i v průběhu školního roku pro průběžné ověřování znalostí. O tom, zda a jak bude systém používán, rozhoduje ředitel školy. 29. 06. 2015 celý článek

Přes 56 % absolventů si spolu s vysvědčením odnese i Europass

Ostatní zájemci si mohou o dodatek k osvědčení zažádat on-line  24. 06. 2015 celý článek

Pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje

Roste podíl učňů strojírenských a elektrotechnických oborů, klesá zájem o gastronomické obory 04. 06. 2015 celý článek

Pozvánka na odbornou diskuzi ICT a výuka cizích jazyků

The British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádá odbornou diskuzi  „ ICT a výuka cizích jazyků“ . 04. 05. 2015 celý článek

1 2 3 4 5 6 10   Následující   ››