NÚV se připojuje ke kondolenci k úmrtí Jaroslava Jeřábka

V pátek 17. dubna 2015 zemřel dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Čest jeho památce.

Jaroslav Jeřábek se významnou měrou podílel na reformě hlavních kurikulárních dokumentů – je autorem koncepce a koordinoval přípravu rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázia. Spolupracoval na tvorbě Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice. V letech 1990 – 2009 řídil Výzkumný ústav pedagogický v Praze.


"Jaroslava Jeřábka jsem si vždy vážil jako přemýšlivého, odpovědného a odborně zdatného spolupracovníka, který v minulých 25 letech svojí erudicí přispěl významným podílem k reformám našeho školství. Jako ředitel Výzkumného ústavu pedagogického i jako autor mnoha zejména kurikulárních prací má velkou zásluhu na uskutečněných změnách v našem vzdělávacím systému. Pro jeho nadhled, který uplatňoval ve svých  názorech a postojích nejen na školské otázky, nám všem, kteří ho znali blíže, bude jeho osobnost velmi chybět."    

Jaromír Krejčí, ředitel odboru vzdělávací soustavy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

" Když se s někým vidíte jednou a víckrát už ne, je to běžné. Když se s někým potkáte několikrát a víckrát už ne, může Vám to přijít líto. Když se s někým setkáváte po mnoho let a víckrát už ne, těžko to chápete a najednou ve vašem životě něco podstatného chybí. Právě takové pocity mě provázejí při odchodu kolegy a přítele Jaroslava Jeřábka. Vždy ho budu mít před očima jako velmi příjemného a vstřícného člověka, který zasvětil svůj život problematice vzdělávání. Jako člověka, který dlouhé roky stál v čele Výzkumného ústavu pedagogického a svými odbornými zkušenostmi ovlivňoval generace svých nástupců. Budu na něj vzpomínat jako na odborníka, který ovlivnil vývoj vzdělávání v naší republice, podílel se na vzniku prvních koncepcí vzdělávání po roce 1989 a stál u zrodu nových kurikulárních dokumentů v 90. letech minulého století a na začátku tohoto století. Ještě dlouho budu (a se mnou mnozí další) čerpat z jeho odkazu a především z jeho umění milovat život a lidi kolem sebe."

Jan Tupý, náměstek sekce pro kurikulum, všeobecné a odborné vzdělávání a evaluaci NÚV

"S Jaroslavem Jeřábkem jsme se blíže poznali v listopadu 1989, kdy jsme byli mluvčími Občanského fóra ve výzkumných ústavech, kde jsme pracovali. Společně jsme bojovali proti zrušení Výzkumného ústavu pedagogického a Výzkumného ústavu odborného školství. Pravidelně jsme se setkávali na gremiálních poradách a na poradách vedení MŠMT. Naposledy jsme se sešli při tvorbě Bílé knihy (Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice)."

Bohumil Janyš, ředitel Národního ústavu odborného vzdělávání v letech 1990 - 2001


Klíč ke všemu je přístup učitelů k dětem - rozhovor s Jaroslavem Jeřábkem pro Metodický portál RVP.CZ z roku 2006.