Metodika nabízí příklady dobré praxe z oblasti integrace žáků se znevýhodněním

Dvě publikace vydané v roce 2015 mohou sloužit  jako zdroj inspirace pro využití jednotlivých nástrojů v praxi i pro případnou spolupráci s místními neziskovými organizacemi či dalšími sociálními partnery.


Metodika představuje nejnovější příklady dobré praxe z oblasti integrace žáků se znevýhodněním, které do jisté míry navazují na příklady dobré praxe z oblasti prevence a intervence předčasných odchodů ze škol, jelikož právě žáci se znevýhodněním představují skupinu žáků nejvíce ohroženou předčasným opuštěním školní docházky. 


Metodika_vyuziti_prikladu_dobrych_praxi_v_oblasti_podpory_vzdelavani_a_integrace_zaku_se_z.pdf (pdf)

Prevence_a_intervence předčasných odchodů ze středních škol.pdf (pdf)


Publikace vznikly v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Více informací na www.infoabsolvent.cz.