Nový web Gramotnosti.pro život

Přijďte se inspirovat

Nepřehlédněte nový web Gramotnosti.pro život, který nabízí zcela jiný pohled na vzdělávání. 

Naleznete na jak něm aktuality, tak  ze světa gramotností a blog Gramotnosti v praxi, ve kterém autoři příspěvků sdílí osobní zkušenosti a pro gramotnosti laděnou reflexi k vybraným aktivitám nejen na Metodickém portálu RVP.CZ. Přijďte se inspirovat a rozvíjet gramotnosti! 

Web pro vás připravuje projekt Podpora práce učitelů. Učme pro život – učme v souvislostech.