Příspěvky Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova
ad strana 26, sub okruh Osobnostní rozvoj:
- Nesouhlasím s výrazem "práce na optimálním sebepojetí", dle mého názoru jde o to, aby sebepojetí bylo adekvátní, realistické, tj. aby člověk sám sebe vnímal takového, jakým skutečně je a nikoli zkresleně. žádné optimální sebepojetí neexistuje.
- Vhodné se mi nezdá ani redukování původního okruhu kreativita na sociální kreativitu. Je žádoucí stimulovat rozvoj kreativity obecně a nikoli jen v oblasti sociální kreativity, navíc je otázkou, co si pod sociální kreativitou představit.
- Také výraz "schopnosti poznávání" nepovažuji z optimální. (Alternativně by to mohlo být nazváno např. stimulace rozvoje kognitivních funkcí a emocionality.)
- V bližším rozpracování tohoto okruhu na následující stránce nesouhlasím s omezením řešení problémů na myšlenkové postupy řešení problémů (to je navíc pokryto doplněním výrazu kritické myšlení), člověk se potřebuje naučit řešit problémy i v praktické rovině každodenního života. Dále by bylo u seberegulace, resp. dovedností pro učení a studium vhodné zmínit rozvoj metakognitivních dovedností (metakognice). V rámci psychohygieny je důležité zpracovat stresovou situaci jak na rozumové, tak emoční rovině, mělo by tam tak být obojí.
Světlana Durmeková | 25. 04. 2019, 10:57:02 | Odpovědět |
Re: Osobnostní a sociální výchova
Dobrý den, děkujeme za Vaši reakci na podkladovou studii průřezového tématu osobnostní a sociální výchova. Vámi navrhované slovní formulace předáme ke zvážení odborné skupině osobnostní a sociální výchovy, která na tématu dále pracuje a s podkladovou studií zachází.
Přeji pěkný den.
Anna Pospíšilová | 2. 05. 2019, 13:09:53 | Odpovědět |

Přidat názor