Příspěvky Fyzika

Člověk a příroda
Při revizi vzdělávacího oboru matematika je potřeba mít neustále na mysli, že matematika se neučí jen jaksi sama pro sebe, ale že vybudovaný matematický aparát je potřebný v dalších předmětech (fyzika, chemie, zeměpis). Tudíž by změny v matematice měly být řádně prodiskutovány s tvůrci změn RVP těchto dalších předmětů. Nanesený problém nyní rozeberu na kooperaci matematiky s fyzikou, která ovšem není v pořádku už celou řadu let. Fyzikáři se s neznalostí potřebného matematického aparátu u dětí potýkají na základních školách už téměř 20 let. Po vytvoření RVP do tohoto problému spadli i fyzikáři středních škol. Vše vysvětlím v historických souvislostech. V 70. letech minulého století se fyzika učila až od sedmého ročníku a vše na matematiku dobře navazovalo. Při přechodu na desetiletou školní docházku na konci 70. let, kdy na základní školu děti docházely osm let, se vše docela promyšleně posunulo. Fyzika se učila od 6. ročníku, ale protože učivo matematiky se také posunulo do nižších ročníků, vše bylo v pořádku. První zásadní problém nastal v 90. letech, kdy se přešlo zpět na docházku devítiletou, a zcela nesmyslně se fyzika ponechala od 6. ročníku, ale učivo matematiky se posunulo zpět do vyšších ročníků. Pro fyzikáře to znamenalo katastrofu, kterou jsem si já osobně byla schopna vyřešit až tím, že po zavedení RVP učím fyziku až od sedmého ročníku a onu jednu hodinu, kterou má většina škol v šestce, mám přesunutou do devítky, kde učím fyziku tři hodiny týdně. Většina škol však k tomuto z různých důvodů nepřistoupila. Pro středoškolské fyzikáře ale nastal problém právě až po zavedení RVP, kdy došlo k tomu, že goniometrické funkce a lomené výrazy byly vyřazeny z učiva základních škol a celá řada základek toto učivo skutečně ve svých ŠVP nemá. Jenže oboje studenti gymnázií a technických oborů ve fyzice potřebují téměř hned poté, co otevřou na střední škole dveře. Nějaké přestavy, že se učivo ve fyzice bude přizpůsobovat tomu, až se ve druháku proberou goniometrické funkce a až se v prváku ve druhém pololetí proberou úpravy lomených výrazů, jsou velmi naivní. Prostě to vůbec nejde. To bychom toho v té fyzice moc neprobrali.
Žádám vás tedy jménem všech fyzikářů a zejména všech žáků a studentů, aby revize byly provedeny pořádně a aby se tento problém s návazností učiva nehodil přes palubu. Jsem ochotna zpracovat vám analýzu návaznosti učiva a potřebného matematického aparátu pro fyziku základní školy a gymnázium.
Eva Trávníčková | 25. 02. 2019, 16:48:16 | Odpovědět |
Re: Člověk a příroda
Dobrý den,
Problém návaznosti učiva je při revizích RVP brán v potaz, ale je poté na jednotlivých školách při tvorbě (úpravě) vlastních ŠVP tuto návaznost mezi jednotlivými předměty vykomunikovat. ŠVP na různých školách pracují s různými počty hodin v jednotlivých ročnících a není tedy možno nějak "centrálně" určit, kdy se který tématický celek má probírat. Budou ale vytvořeny "modelové ŠVP", ve kterých bude návaznost učiva v nejvyšší možné míře zapracována.
S pozdravem K. Heřman
Karel Heřman | 5. 03. 2019, 08:26:38 | Odpovědět |
Re: Re: Člověk a příroda
Dobrý den.

No tak hlavně, že si toho jste vědomi. Jen mám obavy, že to bude fyzikářům na školách, kde ředitelé výuce fyziky nerozumí a se kterými se tudíž o ní jen velmi těžce diskutuje, platné asi jako mrtvému kabát. Nebo si opravdu myslíte, že současná situace, kdy na školách výuka fyziky nenavazuje na matematiku, vznikla vinou fyzikářů? No to ani náhodou, on to totiž na mnoha školách byl boj s větrnými mlýny. Až bude revidované RVP uvedeno do praxe, dám Vám vědět, jak Vaše představa o vykomunikování daného problému vzala za své.
Eva Trávníčková | 6. 03. 2019, 20:07:11 | Odpovědět |
Re: Re: Re: Člověk a příroda
Dobrý den,
Je opravdu na jednotlivých školách, jak si ŠVP poskládají. Výsledné ŠVP musí být dáno diskusí na škole v celém kontextu. U nás (gymnázium) se tak dělo, i když ani tady není z pohledu fyziky vše "růžové". Nebo pak můžete využít modelová ŠVP (viz minulá odpověď) a upravit si je..
K. Heřman
karel Heřman | 8. 03. 2019, 09:25:52 | Odpovědět |
Re: Re: Re: Re: Člověk a příroda
Pane Heřmane,

jistěže v současné době je na školách jak si ŠVP poskládají. Jenže ona tato bezbřehá svoboda bohužel vedla na mnoha školách k anarchii a je potřeba se zamyslet nad tím, zda by některá omezení nebyla vhodná. Četl jste analýzu k RVP fyziky? V ní se dočtete mj., že podle ČŠI 12 % škol nemá ŠVP pro fyziku v pořádku (mně se to tedy nezdá zrovna málo) a že docela dost škol do svých ŠVP jen zkopírovalo tabulku z RVP. A jestliže přiznáváte, že ani na vašem gymnáziu, kde jste se snažili a diskutovali, není vše kolem fyziky růžové, dovedete si představit, jak to asi vypadá na školách, kde diskuzi moc nedali?

Já se domnívám, že revize RVP by měly mj. posloužit k tomu, aby se tento nepořádek napravil. Pokud k tomu nepovedou či pokud způsobí zmatek ještě větší, nikomu a ničemu to neposlouží, ba naopak ještě více to náš vzdělávací systém poškodí. V tom případě snad ani nemá cenu revize dělat. Přitom ve fyzice by k upravení chyb v návaznosti na matematiku stačilo uvést jen jednu jedinou podmínku, a to nutnost vyučovat fyziku až od sedmého ročníku, tak jak tomu bylo kdysi v dobách dávno minulých, kdy byla návaznost promyšlena. Výuka matematiky si totiž zachovala téměř na všech 2. stupních ZŠ jakous takous štábní kulturu, a přestože se vyučuje na školách v různé časové dotaci, vyučuje se v jednotlivých ročnících shodné učivo, takže by tato jednoduchá podmínka nebyla vůbec žádným problémem.
Eva Trávníčková | 8. 03. 2019, 22:57:48 | Odpovědět |
Re: Re: Re: Re: Re: Člověk a příroda
Dobrý den,
souhlasím s tím, že přílišná svoboda podporuje anarchii, a to kdekoli, nejen při vytváření ŠVP. Nejsem si ale jistý, jak moc je dnes možno "diktovat" (v současnosti není) ve kterém ročníku mají co učit. V každém případě Vaši připomínku (fyzika od 7.třídy) zaznamenávám a budu s ní dále pracovat. K Heřman
Karel Heřman | 11. 03. 2019, 14:16:29 | Odpovědět |
Fyzika
Kopíruji zde svou odpověď na příspěvek pana Bendla, který má na starost i revizi matematiky.

Mohu Vás ujistit, že učitelé matematiky na základních školách si přehazují učivo maximálně v rámci jednoho ročníku, protože výuka matematiky je značně závislá na učebnicích. Snad jedině na školách, kde z devítky vyšoupli lomené výrazy a goniometrické funkce, čímž zcela jednoznačně poškozují své žáky při dalším studiu, mají část učiva osmičky v devítce. Přitom zajistit návaznost matematiky a fyziky se dá na základních školách velmi jednoduchým opatřením, které jsem zmínila už ve svém prvním příspěvku, úplně by stačilo stanovit v RVP podmínku, že fyzika má být až od sedmého ročníku. Spoléhat na to, že školy se budou inspirovat nějakými modelovými ŠVP mi přijde velmi krátkozraké, neboť kolem sebe vidím, jak si s návazností "poradila" naprostá většina škol při tvorbě ŠVP v roce 2007. Doufám, že se tímto mým návrhem budete zcela vážně zaobírat, protože nesoulad v osnovách poškozuje téměř všechny žáky v republice.

Dále navrhuji vrátit do učiva základních škol povinnou výuku goniometrických funkcí a lomených výrazů, protože při tvorbě prvních RVP se zcela jednoznačně zapomnělo na potřebnost tohoto matematického aparátu ve výuce fyziky již v prvních měsících prvních ročníků středních škol. Navíc situace, že lomené výrazy se na některých školách neprobírají a na některých probírají, značně komplikuje situaci učitelům matematiky na středních školách, protože první ročník musí z velké části obětovat dorovnávání úrovně žáků.

Je-li současná situace s návazností učiva matematikům lhostejná, což je vcelku smutné, doufám, že nebude lhostejná těm, kteří mají na starosti revizi fyziky. Zároveň předpokládám, že spolu budete při revizích důsledně komunikovat, což se při tvorbě prvních ŠVP evidentně nedělo, protože jinak by nemohl vzniknout onen renonc s návazností středoškolské fyziky na matematiku základní školy.
Eva Trávníčková | 27. 02. 2019, 16:36:53 | Odpovědět |
Fyzika
Dobrý den,

k předchozímu tématu propojenosti matematiky s fyzikou mohu jen dodat, že jsem vždy byla ráda, když jsem v šesté třídě mohla učit v dané třídě oba předměty a vždy jsem se snažila matematiku skloubit s potřebami ve fyzice. A ještě dodám, že bylo skvělé, když jsem v té třídě od osmého ročníku učila i chemii. Věděl jsem totiž přesně, co z té matematiky potřebují, kdy co ve fyzice či v chemii zařadit. Třeba výpočty v chemii jsem si přesunula do devítky a zjistila jsem, že to udělal i kolega z vedlejší školy. Prostě v osmičce to bylo brzy, neuměli matematické rovnice a vyjadřování neznámé ze vzorce atd. Takže bych byla ráda, kdyby matematická součinnost byla i v předmětu chemie.
Květa Novotná | 26. 03. 2019, 16:35:01 | Odpovědět |
Re: Fyzika
Dobrý den,
s tím nlze nesouhlasit. Také rád v jedné třídě učím matematiku i fyziku, a, klidně v rámci opakování, si potřebnou matematiku "připravím" tak, abych při fyzice mohl dělat to, co potřebuji bez matematického omezení. Bohužel, často se mi to nepovede :(
Karel Heřman
Karel Heřman | 28. 03. 2019, 18:31:58 | Odpovědět |
Fyzika
Dobrý den,
čekám na to, až se budu moci vyjádřit k chemii. Takhle přehlcené učivo natěsnané do dvou let na ZŠ nelze zvládnout. Musí se procvičovat, není na to čas. Pochopení žáků vyžaduje čas a procvičování. Kde je čas na úlohy typu PISSA, laborky, skupinové práce, pokusy ? Dříve byla jedna hodina chemie v 7. třídě a pak po dvou hodinách v osmé deváté. Rok se ubral, učivo ne a ještě přibyla průřezová témata. Pak jsou učitelé perzekuováni veřejností, že nic nenaučí a přitom je chyba v systému, ne v učitelích. Je to velmi frustrující.
Květa Novotná | 31. 03. 2019, 21:46:40 | Odpovědět |
Re: Fyzika
Dobrý den paní Novotná,

mohu slíbit, že podkladová studie zde bude zveřejněna v nejbližší době. Kolegové budou jistě rádi, když se na ni podíváte a vyjádříte své podněty k jejich návrhům, tak aby je do budoucna mohli při revizích využít.

Přeji Vám hezký den.

Sabina Dračková
tisková mluvčí NÚV
Sabina Dračková | 1. 04. 2019, 14:37:34 | Odpovědět |

Přidat názor