Příspěvky Člověk a technika

Člověk a technika
Dnes se na serveru Česká škola objevila zpráva, že předmět Technika se bude pilotně ověřovat na 50 školách, které k tomu mají dobré podmínky, a že tento předmět se bude povinně zavádět v roce 2022. Je opravdu hezké, že to ověříte na školách, kde na to mají dobré materiální i personální podmínky, ale jak si asi myslíte, že to dopadne na školách, kde tyto podmínky mít nebudou? Já myslím, že to dopadne katastrofálně. Jistě, materiální podmínky se možná formou různých projektů zajistit dají. Jak ale zajistíte podmínky personální, netuším. Od roku 2007, kdy vešly v platnost RVP, které umožnily školám výuku technických prací z výuky pracovních činností vyautovat, nic ředitele nenutilo shánět učitele, kteří by technické práce byli schopni učit, takže po odchodu technicky zdatných učitelů do důchodu jich na školách ubylo. Kdo si myslíte, že to bude schopen na značné části základek učit? Aby to nedopadlo jako na naší škole, kde jsme z výzvy na obnovu dílen tyto obnovili, nakoupili nářadí a stavebnice Merkur, a kde jsme z dašího projektu zakoupili robotické stavebnice (to vše za cca půl milionu), ale protože nemáme jediného technicky zdatného učitele, tak dílna zeje prázdnotou a stavebnice ještě nikdo ani nevybalil. Já tomu říkám oknem vyhozené peníze. Vymyslet něco na papíře je snadné, realita ale bývá jiná, a já mám pocit, že realita na školách bohužel nikoho nezajímá.
Eva Trávníčková | 1. 06. 2019, 17:04:48 | Odpovědět |
Re: Člověk a technika
Dobrý den,

velmi si vážíme Vašeho komentáře, který je zcela jistě hodnotným i pro ostatní čtenáře. Podmínky na některých školách umožňují již dnes bezproblémové naplňování očekávaných výstupů učení vázaných ke vzdělávací oblasti Člověk a technika, a to jak po stránce personální, materiální i metodické. Zejména materiální podmínky jsou v rámci různých projektových výzev neustále zlepšovány, jak rovněž sama zmiňujete.
Stejně jako Vy, handicap rovněž vidíme v personálním zajištění aprobovanými učiteli, což je však problém školství obecně. Znalost a dovednost „jak učit“ je velmi podstatná, a proto byl např. Katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci navržen a úspěšně akreditován zcela nový studijní program „Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ“, v jehož rámci si mohou učitelé z celé ČR dálkově rozšířit aprobaci o další vyučovací předmět. Je tedy určen kvalifikovaným učitelům, ale bez potřebné aprobace. Další informace naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1YZr0EuKZKMKJKzUa9oGyCUV1f4rIMss0/view?fbclid=IwAR2w82PgkjCvNb4tJcEDVK4Lf1w42xmft2A7vRoj-EdvPxibRgpjZzoU4JE nebo https://www.pdf.upol.cz/ktiv/. Stále je možné se ke studiu přihlašovat. Jako informační kanál se též nabízí facebook: https://www.facebook.com/ktiv.upol/ nebo skupina "Učitelé sobě - náměty pro výuku techniky a praktických činností na ZŠ". Jako zdroj inspirací může též posloužit TechnoMet, viz https://www.pdf.upol.cz/ktiv/technomet/o-technometu/.

Pokud by učitelé neměli učitelskou kvalifikaci, potom se nabízí studium v bakalářském programu „Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání“ s možností pokračování na magisterské úrovni. I na aprobované učitele bylo myšleno a připravili jsme pro ně akreditované kurzy DVPP.

Jinak téměř na všech pedagogických fakultách po celé České republice každoročně úspěšně končí desítky vynikajících absolventů učitelství techniky (a příbuzných oborů) a někteří si naopak stěžují na malou poptávku ze strany ředitelů. Pokud tedy hodnotíme situaci, výchozí stav není v porovnání s jinými předměty vůbec špatný, a navíc existují velmi dobré podmínky pro zlepšení situace, je-li na té či oné škole potřeba.

Rovněž jsou zkoumány předpoklady k technické tvořivosti a můžeme říci, že děvčata tvoří stejně úspěšně, jako chlapci, viz např. https://www.facebook.com/ktiv.upol/posts/2342287685821243 nebo https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Soutez-zaku-zakladnich-skol-v-technicke-tvorivosti-jde-do-finale-30017.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat i na e-mailu j.dostal@upol.cz.

Se srdečným pozdravem a poděkováním za komentář

za NÚV, J. Dostál
Jiří Dostál | 4. 06. 2019, 17:23:17 | Odpovědět |
Člověk a technika
Dobrý den.

S velkým pobavením jsem si přečetla Vaši odpověď. A musím Vás trošku uvést do reality, protože Vámi avizované studijní programy na rozšíření kvalifikace o předmět Technika a svět práce by byli možná schopni absolvovat učitelé fyziky, částečně snad i informatici a matikáři. Ti ale buď na školách vůbec nejsou nebo jsou natolik vytíženi, že žádnou potřebu si svou aprobaci rozřiřovat určitě vykazovat nebudou.

A pokud se týká těch mladých absolventů učitelství techniky, které ředitelé nechtějí, tam je situace vcelku jasná. Proč by je také chtěli, když v současnosti technické práce do ŠVP nemusí vůbec zařadit a když mají na škole učitele, či spíše učitelky, které jsou schopné učit jiné obory z pracovních činností. Na mnoha školách teď docela frčí vaření, a to i pro kluky, jaké překvapení, že? A až to povinně zavedete, tak těch několik desítek absolventů tu už po více než deset let vznikající díru nezalepí. A nedošlo tak zcela náhodou v roce 2006 k vyautování povinné výuky technických prací z RVP z toho důvodu, že ta díra, čili nedostatek učitelů schopných učit technické práce, tam byla dost velká už tenkrát? Tak se totiž v tomto státě řeší problémy. Ani bych se nedivila, kdyby se nám do deseti let z povinné výuky na základních školách vytratila fyzika.

každopádně si myslím, že v roce 2022 to bude docela zábava, protože výchozí stav byl, je a bude špatný. Rozhodně si nedělejte nějaké iluze.
Eva Trávníčková | 4. 06. 2019, 23:13:25 | Odpovědět |
Re: Člověk a technika
Dobrý den,

s úsměvem jde vše lépe, proto nás těší Vaše pozitivní naladění. Nesdílíme názor, že "studijní programy na rozšíření kvalifikace o předmět Technika a svět práce by byli možná schopni absolvovat učitelé fyziky, částečně snad i informatici a matikáři", jelikož máme zcela odlišné zkušenosti. Do studia k nám nastupují i absolventi středních hotelových či zdravotních škol a můžeme potvrdit, že z nich lze během studia vychovat velmi kvalitní učitele Techniky a praktických činností. Podobně rozšiřující studium informatiky úspěšně absolvují učitelé všech možných aprobací. Zvu Vás na návštěvu naší katedry, kde se můžete sama některých kurzů účastnit a se studenty promluvit, případně něco prakticky vyrobit. Netřeba mít obavy či předsudky o nezvládnutí. Myslím, že se budete divit, co všechno v pátém ročníku dokáže náš student, který absolvoval zemědělku.

Jsem rád, že nacházíme shodu v tom, že není-li dostatečná poptávka, není rovnováha ani na straně nabídky. A to se nyní odstraňuje. Proč si myslíte, že jsme překvapeni tím, že ve školách je vyučována příprava pokrmů, když pro to připravujeme učitele? Nemáme informace o nějaké díře, vždyť učitelé techniky jsou na fakultách připravování více než 50 let a nikdy nepřestali. Není nám jasné, z čeho tyto informace čerpáte.

S pozdravem

J. Dostál
Jiří Dostál | 5. 06. 2019, 12:55:19 | Odpovědět |
Člověk a technika
Z čeho čerpám informace?

Z reálného stavu na školách.

"Do studia k nám nastupují i absolventi středních hotelových či zdravotních škol a můžeme potvrdit, že z nich lze během studia vychovat velmi kvalitní učitele Techniky a praktických činností."

Nezlobte se na mne, ale na tyto maturitní obory se hlásí převážně děvčata, a to ještě se čtverkami na základce, a to ještě v těch lepších případech. Ano učitelky vaření z nich možná uděláte, ale učitelky technických prací? A s jakou další aprobací to studují, protože evidentně nehovoříte o rozšiřujícím oboru pro stávající učitele, ale o pomaturitním studiu? Předpokládám, že s matematikiu, fyzikou, angličtinou ani češtinou to nebude. Ono se spíše jedná o kombinace s výchovou k občanství či s výchovou ke zdraví. No tak to se už opravdu nedivím, že o ně ředitelé nestojí. Přiznejte si, že z těchto studentů vychováváte ve školách nezaměstnatelné jedince, které by ředitel sice potřeboval na pár hodin technických prací, ale protože už nejsou schopni učit nic jiného, tak je prostě nezaměstná.
Eva Trávníčková | 5. 06. 2019, 13:24:22 | Odpovědět |
Re: Člověk a technika
Ano, vychováváme z nich učitelky technických prací. Respektujeme, a i nadále budeme, rovné příležitost a genderovou nezávislost techniky.
I učitelky/učitelé prvního stupně jsou připravováni na výuku techniky a je tam cca 98 % děvčat. Nediskriminujeme je předsudky o tom, že pro děvčata by toto studium bylo nevhodné.
Taktéž nebudeme diskriminovat studenty s ohledem na to, jakých studijních výsledků na základní škole dosahovali, navíc nejsme zcela přesvědčeni, že nálepka "čtverkař" něco znamená (by měla znamenat) pro další život. Máme zkušenosti, že i jedničkáři z gymnázii, kteří u nás studují, mohou mít v případě zanedbávání studia problémy. Využíváme vlastní testy studijních předpokladů.

Máme volnou kombinovatelnost, a máme tak tedy studenty všech kombinací. Opět uchazeče o studium nediskriminujeme a ani nebudeme v našem přístupu nic měnit. Respektujeme jejich svobodnou volbu.

I nadále pro Vás platí mé pozvání. Možnost zažít na vlastní "oči"/"kůži" je daleko víc, než psaní komentářů na diskusním fóru.

Děkujeme za reakci a jsem s pozdravem.

J. Dostál
Jiří Dostál | 5. 06. 2019, 16:17:53 | Odpovědět |
Člověk a technika
"Máme volnou kombinovatelnost, a máme tak tedy studenty všech kombinací. Opět uchazeče o studium nediskriminujeme a ani nebudeme v našem přístupu nic měnit. Respektujeme jejich svobodnou volbu."

A kčemu ta svobodná volba vede? Na vaší fakultě se to nedá dohledat, ale dá se to dohledat např. na Ostravské univerzitě a dá se předpokládat, že vzhledem ke svobodné volbě to bude na ostatních univerzitách podobné.

Uvedená čísla se týkají studentů přijatých na navazující obory.

Výchova k občanství a ZSV - 110
Český jazyk - 70
Biologie - 60
Angličtina - 25
Dějepis - 25
Zeměpis - 25
Chemie - 15
Matematika - 13
Němčina - 7
Informatika - 5
Fyzika - 2

Z uvedených šísel je zcela evidentní, že přístup budou muset vysoké školy změnit, jinak nám nebude mít zejména matematiku, fyziku a chemii, kdo učit. Doufejme, že se tak stane v dohledné době. Pamatuji doby, kdy na oboru M-F bylo tučné preferenční stipendium, které pokrylo studentům náklady na studium minimálně na jeden semestr v každém akademickém roce. Proč si myslíte, že velká část fyzikářů je právě ve věku 54-57 let, což vyplynulo z průzkumu MŠMT, jehož výsledky byly před čtrnácti dny zveřejněny?

A ještě k těm předsudkům. Co tak na rovinu přiznat, že technicky zdatní chlapci míří při současných platových podmínkách ve školství raději na technické vysoké školy, co by proboha v současné době pohledávali v podfinancovaném školství? Takže vám nezbývá nic jiného než přijímat děvčata, a to ještě vzhledem k tomu, že maturují nejslabší populační ročníky, i ta, která měla na základce čtverky, a to nejenom z fyziky.
Eva Trávníčková | 9. 06. 2019, 09:17:53 | Odpovědět |

Přidat názor