Příspěvky 18 Informační technologie

18 Informační technologie
Dobrý den, rád bych se vyjádřil k podkladové studii. Celkově mi přijde podkladová studie poměrně mělká. Vůbec nejde do hloubky a nezabývá se některými otázkami, které minimálně mě osobně přijdou poměrně zásadní.
- Určitě považuji za správné zařazení oblasti Kybernetické bezpečnosti.
- Co studii zcela chybí, je jakékoliv srovnání výuky oboru se sousedními státy. Např. na Slovensku je na tomto oboru povinná elektrotechnika. Řada škol v ČR ovšem jakékoliv základy elektrotechniky zcela vynechává a vystačí si s velmi stručnou výukou v rámci základů přírodních věd. Což je paradoxní vzhledem k faktu, že drtivá většina IT strojů pracuje na elektřinu a k dobrému pochopení jejich práce je znalost elektrotechnických zákonitostí zásadní, nehledě na některé aplikace. Studie se možností výuky elektrotechniky vůbec nezabývá.
- Oproti Slovensku máme také poměrně vysoký počet povinných hodiny vzdělávací oblasti Operační systémy (6). Na Slovensku existují školy, které dané oblasti věnují např. pouze 2 hodiny.
- Vzhledem k současné debatě o průmyslu 4.0 si myslím, že by bylo vhodné zvážit zavedení základů robotiky do výuky oboru. Studie se ničím takovým opět nezabývá.
- Současné RVP obsahuje vzdělávací oblast "Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích". Tato vzdělávací oblast se prakticky plně překrývá s odbornými vzdělávacími oblastmi, někdy je dokonce podrobnější. Dle mého názoru by se mělo zvážit zařazení této oblasti v daném RVP, protože je naprosto zbytečná a jen dělá zmatek. Studie nad tím opět vůbec neuvažuje.
Předem děkuji za to, že se budete mými podněty zabývat.
Michal Kostka | 29. 09. 2019, 23:21:27 | Odpovědět |
Re: 18 Informační technologie
Dobrý den, pane Kostko,
děkuji za připomínky a za Váš názor. Prvně bych rád podotkl, že při psaní studie ještě nebyl znám koncept aktualizací a vůbec ne revizí vzdělávacích programů (ten neznáme do dneška). Cílem studie tak nebylo jít do hloubky, ale představit základní východiska oboru a představit základní směr dalšího vývoje. Od doby, co se studie psala, se situace poněkud posunula a jistě by se dalo opět diskutovat o jejím vymezení.

Pokud tedy mohu, odpovím také bodově na jednotlivé poznámky:
- Kybernetickou bezpečnost stále řešíme a snažíme se, aby byla v určité míře povinnou pro všechny absolventy, bereme ji jako za velmi důležitou problematiku, které se dnešní RVP nedotýká. Již v aktualizacích jsme toto téma do dokumentu zařadili. Obsah budeme dále s odborníky rozvíjet a upravovat.
- Otázka vyhlášky 50 je věčný problém a téma. V České republice platí, že elektrotechnickou odbornost mohou, až na výjimky, získat pouze absolventi oborů 26. Informační technologie je z této skupiny vyčleněna. Přesto stále vedeme diskusi o změně vyhlášky 50 tak, aby umožnila vybraným oborům získat alespoň paragraf §5, který je pro obor ICT dostačující. Toto téma však řeší i ostatní obory a věříme, že do velkých revizí by mohla změna pojetí nastat a vyhláška by se aktualizovala.
- operační systémy patří k základům ICT a je dobré, když se s nimi žáci seznámí hlouběji. 6 hodin je pro školy dostačující minimum.
- RVP je psáno velmi volně a vzhledem k rychlému rozvoji oboru není vhodné jej omezovat striktně danými tématy nad existující obsahové okruhy. V případě zájmu si školy robotiku, virtuální realitu nebo jiné zaměření do svého ŠVP mohou bez problému začlenit a využít k tomu základní hodinovou dotaci, tak i disponibilní hodiny. V praxi to velmi dobře funguje.
- "Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích" patří do všeobecného rámce vzdělání a je společné pro všechny RVP na dané úrovni. Během aktualizací byl navržená nový koncept "Všeobecné informatiky" Překryvu jsem si však vědomi a v návaznosti na nové pojetí jsme upravili i odbornou část RVP.

Doufám, že jsem odpověděl na všechny Vaše dotazy a nejasnosti. Obor ICT se vyvíjí asi nejrychleji ze všech a je jisté, že studie jej nemohla celý pokrýt. Dalo by se říci, že v době kdy byla dopsána byly mnohá východiska již zase o kus dále. Snažíme se však všechny změny reflektovat a nechávat školám v rámci jejich zaměření co nejvíce prostoru na výuku nových trendů a témat. V nejbližší době by mělo být zveřejněno aktualizované RVP a již nějakou dobu se řeší celková revize vzdělávacího systému. Na její podobu však stále čekáme.S pozdravem
Mgr. Jiří Nosek
Mrg. Jiří Nosek | 14. 10. 2019, 10:18:55 | Odpovědět |

Přidat názor