Příspěvky 1. stupeň ZŠ

1. stupeň ZŠ
Návrh na vyřazení výuky dějepisu - českých dějin z učiva 1. stupně nepovažuji za vhodný. S českými dějinami by žáci měli být seznamováni na 1. stupni (ve 4. a 5. ročníku), učivo je baví a je pro ně přínosné. Spíše doporučuji na 2. stupni neopakovat znovu stejné učivo, ale spíše navázat na učivo 1. stupně a české dějiny probírat v evropském, světovém kontextu. Spíše tedy revidovat učivo českých dějin na 2. stupni a zaměřit se na výuku českých dějin v kontextu světových dějin.
Lenka Šmejkalová | 18. 03. 2019, 07:56:34 | Odpovědět |
1. stupeň ZŠ
Dobrý den, podkladová studie, ke které náleží toto diskuzní vlákno vyřazení českých dějin z učiva 1. stupně nenavrhuje. Doporučuje: "Především v tématech zaměřujících se na oblast historie doporučujeme respektovat vývojové zvláštnosti žáků 1. stupně, aby nedocházelo ke zbytečnému kognitivnímu přetěžování. Velké riziko spatřujeme v tendenci učitelů „předbíhat“ vývoj a zahrnovat žáky množstvím informací, se kterými se budou setkávat ve vyšších ročnících. I když obsahová vyprázdněnost je stejně velkým rizikem jako přílišné množství informací. Očekávané výsledky učení by měly být formulovány s ohledem na myšlenkové procesy budující historické myšlení žáků mladšího věku, kteří se teprve konceptuálně seznamují s dějinami. Jako nosné se ukazuje více stavět na prožitku a prostřednictvím dějin učit chápat svět, ve kterém žák žije." (str.49)
Hana Havlínová | 18. 03. 2019, 11:44:05 | Odpovědět |

Přidat názor