diskuze k podkladovým studiím

Český jazyk, komunikační a slohová výchova
Velický Jan | 24. 02 2019 v 11:06:30 | Re:5 | Přejít
82 Umění
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:31:17 | Re:1 | Přejít
Předškolní vzdělávání
Velický Jan | 26. 02 2019 v 07:07:09 | Re:4 | Přejít
18 Informační technologie
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:33:41 | Re:2 | Přejít
Informatika a ICT
Velický Jan | 24. 02 2019 v 11:08:07 | Re:11 | Přejít
Člověk a technika
Velický Jan | 24. 02 2019 v 11:08:44 | Re:7 | Přejít
Osobnostní a sociální výchova
Velický Jan | 26. 02 2019 v 07:08:53 | Re:2 | Přejít
Fyzika
Velický Jan | 24. 02 2019 v 11:08:27 | Re:11 | Přejít
Matematika a její aplikace
Velický Jan | 24. 02 2019 v 11:07:26 | Re:17 | Přejít
1. stupeň ZŠ
Velický Jan | 27. 02 2019 v 10:16:14 | Re:2 | Přejít
Cizí jazyky
Velický Jan | 24. 02 2019 v 11:06:49 | Re:2 | Přejít
68 Právní činnost
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:30:05 | Re:0 | Přejít
Společné vzdělávání v RVP
Velický Jan | 25. 04 2019 v 10:21:45 | Re:0 | Přejít
Člověk a zdraví (zdraví, bezpečnost, tělesní výchova)
Velický Jan | 24. 02 2019 v 11:09:06 | Re:0 | Přejít
69 Osobní a provozní služby
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:30:18 | Re:0 | Přejít
Výchova demokratického občana
Velický Jan | 26. 02 2019 v 07:09:20 | Re:0 | Přejít
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Velický Jan | 26. 02 2019 v 07:09:52 | Re:0 | Přejít
Environmentální výchova
Velický Jan | 26. 02 2019 v 07:10:19 | Re:0 | Přejít
Mediální výchova
Velický Jan | 26. 02 2019 v 07:10:45 | Re:0 | Přejít
37 Doprava
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:30:40 | Re:0 | Přejít
75, 78 Pedagogika, sociální péče, lyceum
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:30:52 | Re:0 | Přejít
65 Gastro
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:31:34 | Re:0 | Přejít
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:31:48 | Re:0 | Přejít
31 Textilní výroba a oděvnictví
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:31:58 | Re:0 | Přejít
66 Obchod a marketing
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:32:11 | Re:0 | Přejít
29 Potravinářství
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:32:26 | Re:0 | Přejít
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:32:39 | Re:0 | Přejít
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:32:52 | Re:0 | Přejít
33 Zpracování dřeva
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:33:09 | Re:0 | Přejít
36 Stavebnictvi
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:33:28 | Re:0 | Přejít
34 Polygrafie
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:33:54 | Re:0 | Přejít
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:34:14 | Re:0 | Přejít
23 Strojírenství
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:34:33 | Re:0 | Přejít
26 Elektrotechnika
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:34:54 | Re:0 | Přejít
39 Speciální a interdisciplinární obory
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:35:10 | Re:0 | Přejít
28 Chemie silikátů
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:35:25 | Re:0 | Přejít
28 Technická chemie
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:35:42 | Re:0 | Přejít
63, 64 Ekonomika a administrativa
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:35:55 | Re:0 | Přejít
53, 78 Zdravotnictví a Zdravotmické lyceum
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:36:08 | Re:0 | Přejít
41 43 Zemědělství
Velický Jan | 26. 02 2019 v 11:36:24 | Re:0 | Přejít