Příspěvky revize RVP

revize RVP
Cituji z http://www.nuv.cz/t/rrvp/0101: "Aby byly revize kurikulárních dokumentů efektivní, byl navržen tzv. kaskádový postup, tzn. že revize nebudou realizovány k jednomu datu, ale postupně budou revidovány jednotlivé vzdělávací oblasti všeobecného vzdělávání a obory středního odborného vzdělávání." Jak bude uvedený kaskádový postup realizován a jaké důsledky to bude mít pro školy? Neznamená to každoroční změny ŠVP? Jak bude vypadat harmonogram těchto "kaskád"?
Janek Wagner | 1. 03. 2019, 10:35:16 | Odpovědět |
Re: revize RVP
Podle mého názoru nelze tento postup realizovat, protože v tuto chvíli mají RVP jinou strukturu, než se plánuje po revizi. Například nyní jsou základem povinné očekávané výstupy, nově mají být místo nich výsledky učení, nyní je nepovinné učivo, nově není učivo žádné... Nelze tedy například změnit jen ICT - obzvláště, když současný návrh počítá s tím, že se zároveň změní obsah výuky matematiky i češtiny, kam se část ICT přesune...
Radek Sárközi | 16. 03. 2019, 15:16:45 | Odpovědět |
Re: revize RVP
Dobrý den,
"kaskádový přístup" byl původní návrh NÚV, jak přistupovat k přípravě a implementaci revizí RVP. Tento návrh se přehodnocuje a v tuto chvíli čekáme na vyjádření MŠMT týkající se požadovaného harmonogramu revizí RVP.
Olga Kofroňová | 19. 03. 2019, 09:41:19 | Odpovědět |
revize RVP
Jak budou řešeny dnešní minimální výstupy pro žáky s LMP? Budou vůbec definovány?
Jana Karvaiová | 16. 03. 2019, 16:48:28 | Odpovědět |
Re: revize RVP
Minimální doporučené výstupy by měly být formulovány jako metodická podpora pro školy při přípravě IVP pro tyto žáky.
Olga Kofroňová | 19. 03. 2019, 09:44:35 | Odpovědět |
revize RVP
Není vůbec zřejmé, co je cílem revize a proč se vlastně dělá. Cíle vzdělávání jsou chaotické a málo srozumitelné, od toho se odvíjí další problémy kurikula, jehož nikoli jedinou, ale významnou vadou je nudná a zbytečná mnohomluvnost. Mají-li být výsledkem revize jen dílčí úpravy formulací nebo akcentů, bude málo těch, kteří tyto změny přijmou. Školství nelze zkvalitnit psaním tisíců stostránkových dokumentů. Až se vám RVP vejde do 10 stran, bude možná smysluplná diskuse.
Zdeněk Bělecký | 16. 03. 2019, 22:20:54 | Odpovědět |
Re: revize RVP
Cíle vzdělávání a cíle revize RVP budou předmětem diskuse ve vazbě na přípravu Strategie vzdělávací politiky 2030+.
Olga Kofroňová | 19. 03. 2019, 09:48:56 | Odpovědět |
Re: Re: revize RVP
Takže na revizích se pracuje od května 2018 (s přípravnými pracemi od roku 2017), jak uvádí MŠMT, ale cíle revize teprve budou předmětem diskuse? Pracuje se tedy na revizi, aniž by se vědělo, s jakým cílem je RVP revidováno?
Petra Adámková | 17. 05. 2019, 08:55:45 | Odpovědět |
revize RVP
Dobrý den,
chápu to správně, že nejnovější RVP jsou z roku 2012 (platné od r. 2015) z 6. vlny revizí a další vyjdou až v roce 2022, kdy skončí aktuální revize?
Pavel Nehéz | 19. 04. 2019, 04:46:02 | Odpovědět |
revize RVP
Informace k revizím RVP naleznete zde:

https://www.pedagogicka-komora.cz/search/label/revize%20RVP
Radek Sárközi | 19. 04. 2019, 15:29:26 | Odpovědět |
revize RVP
Nejnovější znění RVP ZV platí od 1.9. 2017 (v souvislosti se změnami, které se týkaly inkluze). Kdy skončí aktuální revize RVP MŠMT dosud neurčilo.
Olga Kofroňová | 23. 04. 2019, 14:57:19 | Odpovědět |
revize RVP
Uvažuje se, že úplně zanikne nástavbové studium? V jakém zhruba časovém horizontu?
pavel | 15. 05. 2019, 20:45:57 | Odpovědět |
Re: revize RVP
Lze předpokládat, že v rámci komplexních revizí bude navržena změna týkající se struktury oborů vzdělání ve středním odborném vzdělání, což vyplývá ze strategických dokumentů (např. Strategie 2020). Návrhy změn se s největší pravděpodobností budou týkat i nástavbového studia, kde se nabízejí i jiné cesty k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

V oborech nástavbového studia navíc studovalo v roce 2018 přibližně 7 300 žáků (z toho 4 800 v denní formě studia, 2400 v jiné formě studia); počet zájemců o studium oproti roku 2008 poklesl na jednu třetinu (v 2008 bylo 22 700 žáků v různých formách studia) z různých důvodů, např. demografické křivky, ale i z jiných důvodů zejména nová společná část maturitní zkoušky, která s sebou nese poměrně velkou neúspěšnost těchto žáků.

Časový horizont zatím nelze uvést.
Zorka Husová | 3. 06. 2019, 09:38:55 | Odpovědět |
revize RVP
Dobrý den, chtěl bych vědět více o duálním vzdělávání, pro které se chystá zákon.
Co to přesně znamená duální vzdělávání?
Jaký dopad to bude mít na mě jako na mistra? Budu zaměstnancem školy nebo firmy? Když firmy - bude mě platit jako mistra ve škole?
Karel Mikyska | 8. 06. 2019, 02:44:56 | Odpovědět |
revize RVP
Dobrý den,
většina moderních vzdělávacích metod již nevyžaduje fyzickou přítomnost učitele. Mluvím o příkladu LinkedIn learning nebo Coursera. Nemohu najít v RVP diskuzi na téma zapojení těchto moderních vzdělávacích metod do výuky. Děkuji M.
Martin Matas | 4. 11. 2019, 15:16:11 | Odpovědět |
Re: revize RVP
Dobrý den, taková diskuze na tomto diskuzním foru skutečně neprobíhá. Revize RVP se zaměřují především na změny v obsahu vzdělání, metody a prostředky výuky jsou především věcí autonomie škol a učitelů. Takovou diskuzi by bylo tedy vhodnější vést na portále rvp.cz, který má metodický charakter a kde ji můžete iniciovat.
Olga Kofroňová | 6. 11. 2019, 20:30:20 | Odpovědět |
revize RVP
Dobrý den, je někde prosím vás klíč k pracovnímu listu: Druhá světová válka - východní fronta 1942-1943 - Stalingrad, Kursk?
Petr | 26. 03. 2020, 17:49:44 | Odpovědět |
revize RVP
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda Strategie 2030 zvažuje revizi závazného vzdělávacího obsahu také u gymnázií. Očekávané výstupy a učivo mi obzvláště u společenských věd připadají tak naddimenzované, že je nelze obsáhnout jinak než frontální výukou a chrlením pojmů. Děkuji za odpověď.
Markéta Janečková | 27. 08. 2020, 09:26:11 | Odpovědět |
Re: revize RVP
Frontálně učit a chrlit pojmy klidně můžete, hlavně používejte MS Teams a veďte řádně dokumentaci... Kam ten svět spěje.
Josef | 9. 09. 2020, 12:23:28 | Odpovědět |
revize RVP
Nenapadlo někoho tyto tlustospisy plné ptydepe konečně zrušit? Pokud mám v něčem jasno, což tento stát nemá, nepotřebuju alibistické desítky stran. Příšerný vágní jazyk těchto dokumentů dává pouze do ruky hůl hnidopichům, rozumný učitel je otráven. Navíc jsou některé "cíle" a "kompetence" tak vznešené, že jsou nedosažitelné. Uvědomujete si, že na tzv. "učební obory" jsou přijímáni v podstatě propadající žáci? A přečtěte si ty nabouchané kompetence. Pořád předstíráme, že školy jsou plné žáků dychtících po vzdělání, vždyť to není pravda. Navíc rozumný učitel se snaží naučit jak se dá, ne plnit požadavky pseudočeštiny RVP. "Rámec" by se měl vejít do 10 - 15 stran. Další věc, kterou postrádám, je systematické odborné vzdělávání odborných učitelů - když vlezete do firmy, všichni vypnou monitory. Máme učit podle "nejnovějších vědeckých poznatků" a "v souladu s praxí". Poradí mi někdo, jak se k tomu dostat? Doufám, že nenapíšete, že na netu...
Josef | 9. 09. 2020, 12:21:16 | Odpovědět |
revize RVP
Uvažuje MŠMT v revizi RVP ZV o posílení postavení etické výchovy v našem vzdělávacím systému? Děkuji za odpověď
Markéta Veselková | 3. 12. 2020, 10:26:29 | Odpovědět |
revize RVP
Tohle nemá s diskusí nic společného, když NÚV není schopno ani odpovídat na dotazy. Přitom relevantní a velmi aktuální dotazy. Je to jenom zeď nářků. Smutný příběh, stejně jako 10 let řešená Strategie DV bez výsledků.
Úča Voe | 20. 01. 2021, 10:56:21 | Odpovědět |

Přidat názor