Zkratka EQF v životopise a dalších dokumentech Europassu

8. 4. 2020 Europass nabízí možnost vyplnit nebo pořídit si zdarma dokumenty, pomocí kterých ukážete zaměstnavateli své vzdělání, praxi a své znalosti a dovednosti. Jde o životopis a další doklady, které k němu přiložíte, jako je doklad o stáži, dodatky vysvětlující a doplňující vaši středoškolskou nebo vysokoškolskou kvalifikaci. Na několika dokumentech Europasu je uvedená zkratka EQF, která ukáže zaměstnavateli úroveň vaší kvalifikace. 

Zkratku EQF najdete v dokumentech Europassu: 

obrazky-nl-11.jpg

Životopis

Údaj o úrovni EQF lze vyplnit do části Vzdělání a odborná příprava. Životopis vyplňujete online do šablony dostupné ve všech jazycích EU. Výsledný životopis sám se naformátuje, pro konečnou podobu CV si můžete si vybrat jednu ze tří nabízených šablon. Lze ho také zpětně nahrát a upravit. Na webu Europassu najdete podrobné rady a tipy, jak napsat životopis

Náhled části Europass životopisu Vzdělání a odborná příprava s uvedením úrovně EQF 

zivotopis s eqf.PNG

Příklad životopisu s uvedenou úrovní EQF ke stažení 

 

 

Doklad o studijní stáži 

Doklad o stáži zaznamenává vaši evropskou studijní stáž, a informuje tak školu nebo potenciálního zaměstnavatele o zkušenontech a praktických dovednostech, které jste získali v zahraničí. Doklad o stáži vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a přijímající organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.). 

Dodatek k osvědčení 

Dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení, které jste získali po absolvování střední školy, konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a vysvědčení o maturitní zkoušce. Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině) a dostanete ho buď po absolvování školy, nebo si o něj můžete zažádat sami na webu edo.europass.cz. Dodatek k osvědčení obsahuje výčet vašich obecných a odborných kompetencí a vaše možné pracovní uplatnění.  

Náhled části Europass dodatku k osvědčení s uvedenou úrovní EQF 

dodatek s eqf.PNG

 

Dodatek k diplomu 

Dodatek k diplomu je dokument, který je vydáván spolu s vysokoškolským diplomem nebo diplomem z vyšší odborné školy. Absolventi českých vysokých škol získávají dodatek k diplomu od roku 2006 automaticky a také většina vyšších odborných škol vydává dodatky k diplomu absolventům spolu s vysvědčením o absolutoriu a diplomem. Dodatek k diplomu je rovněž vydáván zdarma v českém a cizím jazyce, zpravidla v angličtině. Obsahuje výčet předmětů, které jste během studia absolvovali a výsledky zkoušek.  

Náhled části Europass dodatku k diplomu absolventa VOŠ s uvedenou úrovní EQF 

dodatek k diplomu s eqf.PNG

 

Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace 

Od podzimu 2019 si mohou o dodatek k profesní kvalifikaci zažádat všichni, kdo složili zkoušku v rámci Národní soustavy kvalifikací a obdrželi osvědčení o získání profesní kvalifikace. Dodatek je vydáván zdarma v anglickém jazyce a uvádí získané odborné kompetence.  

Další informace najdete na webu Europassu

 

Hledáte další informace? 

Víte, jak vyplnit EQF do životopisu? Článek na webu europass.cz