Vyšel aktualizovaný Globální soupis národních a regionálních kvalifikačních rámců za rok 2019

25. 2. 2020 Ve spolupráci Cedefopu, UNESCO, ETF a Institutu celoživotního učení UNESCO je nyní k dispozici tzv. Globální soupis národních a regionálních kvalifikačních rámců (Global inventory on regional and national qualifications frameworks 2019), který zachycuje a analyzuje globální trendy v kvalifikačních rámcích. Sleduje, jak země po celém světě reformují své vzdělávací systémy za účelem zlepšováním kvality a relevantnosti svých kvalifikací. 

Více informací najdete na: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/2019-global-inventory-qualifications-frameworks-out