STAV ZAVÁDĚNÍ NÁRODNÍCH RÁMCŮ KVALIFIKACÍ A PROCES JEJICH PŘIŘAZOVÁNÍ K EQF V EVROPĚ

Téměř všechny evropské země buď již své národní rámce kvalifikací mají, nebo pracují na jejich vzniku. Dvacet tři členských států Evropské unie a EHP  (AT, BE, BG, DE, DK, EE, EL, FR, HR, IE, IT, CY, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK, IS, NO) zavedlo své rámce kvalifikací a přiřadilo je k EQF, Itálie přiřadila svůj vzdělávací systém a Česká republika přiřadila svůj vzdělávací systém a úrovně NSK (stav červen 2014).

K vytvoření národních rámců kvalifikací se zavázali ministři pro odborné vzdělávání včetně České republiky podpisem Komuniké z Brugg v prosinci 2010. Většina evropských zemí si zvolila postup, v němž nejdříve země vytvoří národní rámec kvalifikací, který poté přiřadí k evropskému rámci. Česká republika nejdříve přiřadila své kvalifikace z počátečního vzdělávání (stupně vzdělání) a úrovně kvalifikací  Národní soustavy kvalifikací. O vzniku českého rámce kvalifikací ještě nebylo rozhodnuto.