Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

24. 7. 2018 Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce.  asd

Seminář se bude konat 30. 8. 2018, v DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 (místnost Vltavín).

Jednodenní vzdělávací akce je otevřena všem kariérovým poradcům, výchovným poradcům, pracovníkům v oblasti zaměstnanosti,  v poradenských službách pro děti, mládež i dospělé, studentům poradenství a dalším odborníkům a praktikům z příbuzných sektorů. 

Seminář je zdarma, vystoupení estonského hosta bude probíhat v angličtině bez tlumočení.

Více informací a odkaz na registraci najdete na http://www.euroguidance.cz/akce/2018/online-dimenze.html.