Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dne 22. května 2017 přijala revizi evropského rámce kvalifikací (EQF) pro celoživotní učení

Květen 2017 - Účelem EQF je zlepšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací lidí. EQF byl původně vytvořen v roce 2008 jako společný referenční rámec osmi evropských obecných úrovní vzdělávání, který slouží jako "překladový nástroj" mezi národními kvalifikačními systémy.

"Evropský rámec kvalifikací je úspěšným příběhem. Během téměř deseti let od svého založení pomohl zvýšit transparentnost kvalifikací v celé Evropě," uvedla Marianne Thyssen, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pohyb pracovních sil.

Přijetím revize je zajištěna kontinuita a další rozvoj evropského rámce kvalifikací.

V EQF jsou zahrnuty všechny typy a úrovně kvalifikací, včetně kvalifikací vysokoškolského vzdělávání, odborného a všeobecného vzdělávání, ale také kvalifikace udělované soukromým sektorem a mezinárodními odvětvovými organizacemi.

Body týkající se vzdělávání zastupovala Komisi v Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v pondělí 22. května komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pohyb pracovních sil Marianne Thyssen spolu s komisařem Navracsicsem, který má vzdělání, kulturu, mládeže a sport ve svém portfoliu.