MEZINÁRODNÍ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ ZALOŽENÉHO NA KOMPETENCÍCH: POHLEDNICE ZE ZAHRANIČÍ

Čtenářům našeho newsletteru nabízíme překlad mezinárodní studie uveřejněné v říjnu 2014 o tom, jak se ve světě uplatňuje a jaké přináší výsledky vzdělávání soustřeďující se na získávání kompetencí.

Obsah zprávy podléhá mezinárodní licenci Creative Commons 4.0 pod odkazem Bristow, S.F., Patrick, S., An International Study in Competency Education: Postcards from Abroad, International Association for K–12 Online Learning, 2014.

Publikaci uvádíme překladu pod názvem Mezinárodní studie vzdělávání založeného na kompetencích: pohlednice ze zahraničí. Americké autorky Sara Frank Bristow a Susan Patrick v ní sledují, jak je přístup, v němž jde především o to, aby žáci a studenti získali znalosti, dovednosti a zvládali úkoly potřebné v 21. století, uplatňován ve světě.

Studie obsahuje velké množství odkazů na nejrůznější webové stránky, vysvětluje lišící se terminologii a různá pojetí tohoto směru. Shoda panuje v tom, že žák (student) stojí v centru pozornosti a zohledňují se jeho potřeby.

Finské, švédské, kanadské (Britská Columbie), novozélandské, skotské a anglické zkušenosti a přístupy jsou popsány na konkrétních příkladech, přípravě učitelů se věnují příspěvky ze Singapuru a Šanghaje.

Více informací o vzdělávání založeném na kompetencích najdete na webové stránce CompetencyWorks.org, odkazy a materiály týkající se všech zdrojů uvedených v tomto materiálu najdete na CompetencyWorks_wiki.