Mezinárodní konference: Towards better university teaching

12. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádá ve dnech 22. - 23. listopadu 2018 mezinárodní konferenci o kvalitě výuky ve vysokoškolském vzdělávání.


banner_towards_better.jpg

Konference se bude konat v Praze v Michnově paláci ve dnech 22.-23. listopadu 2018. Konference se zaměří na příklady osvědčených postupů a progresivní iniciativy ze zahraničního a českého vysokoškolského prostředí. Kvalita výuky ve vysokoškolském vzdělávání je současnou politickou prioritou ministerstva. Registrace na webu konference: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/conference-towards-better-university-teaching