Lotyšská databáze kvalifikací

18. 3. 2019 Lotyšsko spustilo v roce 2018 databázi národních kvalifikací. Lotyšská kvalifikační databáze (LQD) je unikátní informační systém, který obsahuje souhrn údajů o kvalifikacích vztahujících se k Lotyšskému rámci kvalifikací (LQF).

Lotyšský rámec kvalifikací je systém, ve kterém jsou výsledky učení získané během období učení popsány v osmi úrovních. Kvalifikace uvedené v LQF zahrnují certifikáty získané ve formálním vzdělávání počínaje základním vzděláním až po doktorské studium. Pro účely srovnatelnosti lotyšských kvalifikací byl LQF také přiřazen k Evropskému rámci kvalifikací (EQF). Více informací najdete na: https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/en/