Kontakty a odkazy

Koordinační centrum EQF

Národní ústav pro vzdělávání

Weillova 1271/6

Praha 10 102 00

www.eqf.cz

eqf@nuv_cz

tel.: 274 022 342

Evropské aktivity podporující mobilitu

Europass - www.europass.cz

Evropská informační síť pro mládež - Eurodesk - www.eurodesk.cz

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu ECVET - www.ecvet.cz

Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě EQAVET - www.eqavet.cz

Další odkazy

Národní soustava kvalifikací - www.narodnikvalifikace.cz