Konference Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

2. 11. 2018 Mezinárodní konference ke kariérovému poradenství se bude konat  23. - 24. listopadu 2018  v prostorách  Univerzity Hradec Králové. 

Na konferenci vystoupí tradičně řečníci ze zahraničí, stejně jako z Česka a Slovenska, jedním z řečníků je Rie Thomsen k tématu Kariérové poradenství v komunitách.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017). Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti.

Další informace o konferenci včetně odkazu s možností registrace najdete na webu Euroguidance.