JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NÁRODNÍ SOUSTAVOU KVALIFIKACÍ A ČESKÝM RÁMCEM KVALIFIKACÍ?

ČRK je zastřešující rámec umožňující zařazení všech typů kvalifikací, zatímco Národní soustava kvalifikací (NSK) obsahuje  kvalifikace profesní, tedy zaměřené na potřeby trhu práce. Kvalifikace NSK a jejich standardy jsou veřejně dostupné na webovém portálu www.narodnikvalifikace.cz. Je možné je udělit po ověření požadovaných dovedností u zkoušky, ke které je možné se přihlásit u autorizovaných osob.  

ČRK by měl zahrnovat nejen kvalifikace získané ve školách, ale také profesní kvalifikace NSK získané uznáváním předchozího učení.  Vztah ČRK a NSK reprezentuje obrázek knihovny (pdf soubor,  jpg soubor) - zatímco rámec (knihovnička) zpřehledňuje a umožňuje třídění všech kvalifikací, NSK do ní vsazuje jen profesní kvalifikace uvedené ve svém rejstříku (veřejně dostupné na www.narodnikvalifikace.cz).