Informační brožura Evropský rámec kvalifikací

V prosinci 2014 vychází doplněné a aktualizované vydání informační brožury Evropský rámec kvalifikací, která Vás seznámí s principy, východisky, cíli Evropského rámce kvalifikací (EQF) a jeho souvislostmi s dalšími evropskými nástroji na podporu mobility občanů (ECVET, Europass, EQAVET).

Údaj o úrovni EQF je již od roku 2012 uveden na dokumentech Europassu, a to na dodatku k osvědčení a v životopisu. Z šetření mezi držiteli dodatku k osvědčení Europassu z léta 2014 vyplývá, že právě úroveň EQF zaměstnavatele na tomto dokladu zajímá. Úrovně EQF by do budoucna měly obsahovat také všechny diplomy, vysvědčení a jiná kvalifikační osvědčení udělovaná v evropských zemích. V publikaci se dočtete také o stavu zavádění národních rámců v evropských zemích včetně České republiky, o důvodech vzniku českého rámce kvalifikací a o jeho možných přínosech pro různé cílové skupiny.

Všechny evropské nástroje na podporu mobility spojuje přesvědčení, že není důležité, kde a jak jste ke znalostem a dovednostem přišli, tj. zda ve škole, v praxi či samostudiem, ale že je máte a umíte je prokázat – výsledkům učení je věnována poslední kapitola publikace.

Brožura Evropský rámec kvalifikací ke stažení Brožura Evropský rámec kvalifikací ke stažení (10,90 MB)