EVROPSKÝ PORTÁL PRO VZDĚLÁVACÍ PŘÍLEŽITOSTI A KVALIFIKACE

Ve snaze usnadnit občanům EU jejich hledání možností studia či práce v zahraničí Evropská komise zveřejnila informační portál Learning Opportunities and Qualifications in Europe, viz https://ec.europa.eu/ploteus/en

Jde o spojení portálů Ploteus a EQF v jedny webové stránky, které by měly umožnit vyhledávání vzdělávacích příležitostí (Ploteus), porovnávání kvalifikačních úrovní pomocí evropského rámce kvalifikací (EQF) i vyhledávání konkrétních kvalifikací včetně jejich stručného popisu.

Stránky mohou být plně funkční až po té, co jednotlivé členské státy napojí své databáze vzdělávacích příležitostí a databáze kvalifikací. Bohužel, zatím jen velmi málo států tento krok provedlo, a proto na své plné využití stránky ještě čekají.

Kromě výše zmíněných vyhledávacích funkcí také stránky nabízejí informace o kariérovém poradenství, praktické rady a odkazy pro usnadnění mobility, informace o grantech a programu Erasmus+ a o uznávání diplomů a kvalifikací a odkazy na další vztahující se iniciativy a programy EU.