Evropské nástroje na podporu mobility

Evropský rámec kvalifikací (EQF) patří spolu s dalšími (Europass, ECVET, EQAVET) mezi evropské aktivity, které podporují mobilitu (volný pohyb) lidí v Evropě. Nástroje na podporu mobility spojuje přesvědčení (společný přístup), že není důležité, kde a jak jste ke znalostem a dovednostem přišli, tj. zda ve škole, v praxi či samostudiem, ale že je máte a umíte je prokázat u zkoušky.

Společné cíle evropských aktivit:

  • Usnadnění pracovní a studijní mobility
  • Podpora přitažlivosti odborného vzdělávání
  • Podpora celoživotního učení a uznávání výsledků učení
  • Podpora mezinárodní spolupráce a vytváření prostředí vzájemné důvěry
  • Zvýšení kvality odborného vzdělání
  • Lepší uplatnění absolventů odborných programů na pracovním trhu

Europass

Europass tvoří životopis, motivační dopis a další dokumenty a doklady o znalostech a dovednostech uchazečů o práci nebo další studium doma i v zahranicí. Od roku 2012 se údaj o úrovni EQF objevuje v dokumentech Europassu, konkrétně na dodatku k osvědčení, dodatku k diplomu absolventa vyšší odborné školy a v Europass-mobilitě v případě, že zaznamenává studijní stáž. Údaj o EQF je také možné vyplnit do životopisu do části Vzdělání, odborná příprava a kurzy. Více informací najdete na www.europass.cz.

www.europass.cz

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu přispívá k přenosu a uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní nebo pracovní stáže doma či v zahraničí.

www.ecvet.cz

EQAVET

EQAVET je souborem nástrojů, který členským státům pomáhá monitorovat, dokumentovat, vyhodnocovat a zlepšovat kvalitu odborného vzdělávání a přípravy.

www.eqavet.cz

Další informace

Informace do kapsy Evropské nástroje podporují pohyb lidí po Evropě ke stažení

Leták ECVET a další evropské nástroje na podporu mobility ke stažení

Brožura EU na dosah ke stažení

Co Vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí - článek publikován na Metodickém portále RVP.cz o evropských nástrojích v praxi (24. 2. 2014)