EQF v Evropě

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v EU. Napomáhá orientaci v  úrovních kvalifikací napříč Evropou, usnadňuje studijní i pracovní mobilitu a podporuje celoživotního učení.

Rámec rozlišuje osm kvalifikačních úrovní, které v zásadě pokrývají všechny vzdělávací aktivity počínaje základní školní docházkou až po vysokoškolské vzdělávání. Kvalifikační rámec je popsán z hlediska obecných požadavků na absolventy dané úrovně pomocí tzv. deskriptorů (znalosti, dovednosti a kompetence). EQF je jedním z evropských nástrojů k podpoře srozumitelnosti a transparentnosti vzdělávacích systémů.  Česká republika přiřadila k Evropskému rámci kvalifikací svůj vzdělávací a kvalifikační systém v roce 2011. Tento proces je detailně popsán v Národní přiřazovací zprávě ČR.

Přiřazovací proces probíhá v Evropě od roku 2008, na základě Doporučení rady a parlamentu členským zemím o zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (schváleného 23. dubna 2008), vyzývá členské státy, aby uvedly do vztahu své národní systémy kvalifikací s úrovněmi EQF.

Většina evropských zemí přiřadila svoje národní kvalifikační rámce a systémy a tento postup popsala v tzv. národních přiřazovacích zprávách (Referencing report), které jsou publikovány na stránkách Evropské komise https://ec.europa.eu/ploteus/documentation#documentation_73

Více informací týkající se implementace EQF v Evropě včetně základních informací o EQF a jeho deskriptorů můžete najít na http://ec.europa.eu/ploteus/en

Evropská komise k Evropskému rámci kvalifikací - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm