EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři,

nabízíme Vám k přečtení nový newsletter, který se bude věnovat zavádění národního rámce kvalifikací v ČR (českého rámce kvalifikací - ČRK) a jeho přiřazení k Evropskému rámci kvalifikací (EQF). Newsletter bude Vám, odborné veřejnosti, přinášet novinky a informace z domova i ze světa, které mají souvislost s výsledky učení, kvalifikacemi, hodnocením, uznáváním atd.

Chceme přispět k většímu pochopení podstaty a významu českého rámce kvalifikací především mezi odbornou veřejností, přičemž víme, že jde jen o jeden z nástrojů a způsobů, jak zlepšit relevantnost vzdělávání, umožnit všem kdykoli v životě další postup ve vzdělávání či uznat dosažené znalosti a dovednosti. Věříme, že přemýšlením o jeho optimální podobě se všemi, jichž se vzdělávání týká, může být krůčkem v hledání tolik potřebného názorového konsenzu v oblasti vzdělávání.

Mezi předpokládané výhody zavedení obou typů rámců patří lepší vzájemné porozumění a důvěra mezi státy v oblasti vzdělávání, srozumitelnost a transparentnost kvalifikací a jejich snadnější uznávání, přehlednost a strukturovanost znalostí a dovedností, orientace na žáka a jeho učení atd. To vše má napomoci větší mobilitě ve studiu i práci v Evropě. Přestože se na potřebě vytvoření národních rámců kvalifikací členské státy shodly již před více než šesti lety a zavázaly se k tomu například podepsáním Komuniké z Brugg v r. 2010, existuje několik zemí, ve kterých ještě jednotný rámec pro ověřené výsledky učení se (tj. kvalifikace) ze všeobecného, odborného, vysokoškolského a dalšího vzdělávání zaveden není.

Děkujeme předem za případné náměty, podněty, připomínky i doplnění a doufáme ve Vaši přízeň.

Milada Stalker

za tým Koordinačního centra pro EQF při NÚV