DVD S EUROPASSEM SE NEZTRATÍTE PŘEDSTAVÍ I EQF

V červnu 2015 vydalo Národní centrum Europass DVD nazvané S Europassem se neztratíte , určené zástupcům středních škol, informačních center pro mládež, evropských aktivit a sítí, úřadů práci i odborné veřejnosti. Cílem DVD je pomocí různých typů dokumentů zábavnou formou šířit informace o Europassu a dalších evropských nástrojích pro podporu mobilit (a tedy i Evropského rámce kvalifikací) mezi žáky a absolventy středních škol, mladé lidi chystající se pracovat nebo studovat v zahraničí, uchazeče o práci a další lidi, kteří potřebují umět srozumitelně popsat svou kvalifikaci a prokázat své znalosti a dovednosti.

Na DVD, jehož obsah je k dispozici i online, najdete různé typy a formy informací, např. videa a videonávody, letáky, informace do kapsy, což jsou stručné informace s přehlednou letákovou grafikou nebo názorné infografiky, dále prezentace a vzory dokumentů Europassu. Pro učitele středních škol jsou určené dokumenty nazvané „tipy pro práci s Europassem“, které přinášejí inspiraci do výuky, a dokumenty nazvané „hrajte si s Europassem“, které mohou využít vedle učitelů i lektoři volnočasových aktivit k inspiraci pro krátké, několikaminutové interaktivní úkoly pro mladé. Dokumenty nazvané „krok za krokem“ zachycují podrobně a názorně postup při vyplňování nebo aktualizaci jednotlivých dokumentů Europassu.

SOUČÁSTÍ DVD JSOU MATERIÁLY, KTERÉ SEZNAMUJÍ VEŘEJNOST S EVROPSKÝM RÁMCEM KVALIFIKACÍ (EQF).

Jde například o:

DVD bude k začátku školního roku 2015/16 k dispozici všem českým středním školám a také informačním centrům pro mládež.