Co je EQF

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.

Kvalifikační rámec je popsán z hlediska obecných požadavků na absolventy dané úrovně (znalostí, dovedností a způsobilostí). EQF je jedním z evropských nástrojů k podpoře srozumitelnosti a transparentnosti vzdělávacích systémů.

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi (tabulku s jejich popisem najdete v článku Úrovně kvalifikací).

Přínosy Evropského rámce kvalifikací:

  • usnadňuje studijní a pracovní mobilitu,
  • podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání,
  • pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou.

Definice kvalifikace: Kvalifikací se v kontextu EQF rozumí formální výsledek hodnocení, jež člověk získá po dosažení výsledků učení podle daných standardů. Jedná se tedy o potvrzení (např. diplom, certifikát, osvědčení, vysvědčení apod.), že absolvent úspěšným složením zkoušky prokázal, že má požadované znalosti, dovednosti a kompetence.

Další informace o Evropském rámci kvalifikací:

Příklad z praxe

Karel (19 let, absolvent SOŠ)

“Po maturitě jsem hledal práci v Německu. Oslovil jsem jednu bavorskou firmu a předložil jim vysvědčení. Zpočátku nerozuměli překladu vysvědčení ani typu školy, na které jsem studoval. Později jsem dokumenty doplnil o údaje o EQF, uvedené na mém maturitním vysvědčení a dodatku k osvědčení, a zaměstnavatel se lépe zorientoval v úrovni mého vzdělání a mých schopnostech a dovednostech.”