Cedefop vydal tiskovou zprávu na téma Evropského rámce kvalifikací a národních rámců kvalifikací

31. 5. 2019 Evropané mají nyní lepší vyhlídky, pokud jde o zaměstnatelnost, mobilitu a přístup k dalšímu vzdělávání. Revize evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (EQF), referenčního nástroje pro zvyšování srozumitelnosti národních kvalifikací v celé Evropě, z roku 2017 zvýšila jeho provádění napříč zeměmi, systémy a institucemi.

Cedefop sehrál významnou úlohu při navrhování EQF a při monitorování a podpoře rozvoje národních rámců kvalifikací (NQF). Agentura úzce spolupracuje s Evropskou komisí, členskými státy EU, třetími zeměmi, sociálními partnery a mnoha dalšími zúčastněnými stranami, aby pomohla zajistit konzistentní, transparentní a koordinované odkazování NQF na EQF. Systematické využívání výsledků učení podporuje transparentnost a srovnatelnost kvalifikací napříč zeměmi a jejich systémy. Stálý pokrok znamená, že představit si evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy bez rámců se staly nemožnými.

Třicet devět evropských zemí v současné době připravuje 43 vnitrostátních rámců kvalifikací, které dosáhly různých fází provádění.

Další informace o tom, jak si jednotlivé země vedou, je možné najít ve stručné zprávě Cedefopu (tzv. briefing note) na https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9139.

Podrobnější informace o stavu jednotlivých národních rámců kvalifikací v evropských zemích v roce 2018, tzv. European inventory on NQF jsou k dispozici na stránkách Cedefopu https://www.cedefop.europa.eu/en/tags/national-qualifications-framework.