Berlínská deklarace o validaci předchozího učení

20. 6. 2019 Bienále na téma validace předchozího učení proběhlo 7. – 8. května 2019 v Berlíně. Cílem bylo posílit dialog mezi tvůrci politik, odborníky, uživateli a dalšími zainteresovanými stranami na téma validace předchozího učení (VPL). Závěry z 3. Bienále byly zformulovány do tzv. berlínské deklarace o validaci předchozího učení.

Bienále je fórum, kde si participanti vyměňují znalosti, nápady a vize o tom, jak realizovat procesy validace předchozího učení. Třetí bienále VPL se zaměřilo na inventarizaci toho, čeho bylo dosaženo v oblasti rozvoje a realizace validace předchozího učení v posledních letech a na to, jak postupovat kupředu.

Více informací na https://vplbiennale.org/

Berlínská deklarace o validaci předchozího učení