Aktuality

1 2 3   Následující   ››

Národní pedagogický institut na veletrhu Profesia days

14. 9. 2021  Národní pedagogický institut se i letos představí na největším českém veletrhu práce Profesia days Praha, který se koná ve dnech 6. -7. 10. 2021 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Co vám letos na veletrhu za NPI nabídneme?

 

Zaostřeno na odborné vzdělávání: Systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

1. 7. 2021 Publikace Zaostřeno na odborné vzdělávání od Cedefopu nabízí stručný, jasný a úplný přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v EU, na Islandu a v Norsku.

 

Jak vám pomůže EQF ve vaší kariéře?

9. 6. 2020 Hledáte práci nebo možnosti dalšího rozvoje a vzdělání? Víte, jak ukázat zaměstnavatelům u nás i v zahraničí vaši úroveň kvalifikace a to, co umíte? Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací neboli EQF ve videu.

 

Odborné vzdělávání v Evropě: trendy v průběhu let

20. 5. 2021  Publikace Cedefopu v kapitole Měnící se svět odborného vzdělávání a přípravy představuje trendy, které formovaly podobu odborného vzdělávání v Evropě za poslední desítky let. Které trendy mají evropské země společné? A do jaké míry se podepisují na současné podobě odborného vzdělávání?

 

Bulharské profesní poradenství: SEE THE JOBS!

22. 4. 2021  Platforma SEE THE JOBS! je nejnovější iniciativou podporující profesní poradenství pro mladé. Používá jako nástroj „kariérní lexikon“, který jim pomáhá objevovat vhodné příležitosti a charakteristiky různých profesí.

 

Portugalské odborné vzdělávání přehledně

9. 3. 2021 V návaznosti na portugalské předsednictví Rady Evropské unie vyšly publikace, které se věnují portugalskému odbornému vzdělávání založenému na systému kvalifikací i aktuálním výzvám na poli vzdělávání.   

 

Učňovská příprava dospělých v Evropě a jak ji podpořit

18. 2. 2021 Učňovské vzdělávání dospělých je v Evropě na vzestupu. Jeho dostupnost je však dána uspořádáním vzdělávacího systému země. Ačkoliv evropské státy již podnikají kroky k přiblížení učňovské přípravy dospělým uchazečům, mnohé další teprve zbývá uskutečnit.

 

Víte, co znamená zkratka EQF na vysvědčení?

11. 1. 2021 Pomocí zkratky EQF s číslem 1-8 můžete jednoduše ukázat úroveň svého vzdělání, která je srozumitelná zaměstnavatelům a srovnatelná ve všech evropských zemích. Jde o Evropský rámec kvalifikací (European Qualification Framework).

 

Budoucnost NQF: sjednocení a komplexní přístup ke kvalifikacím

14. 12. 2020 Smyslem národních rámců kvalifikací je sbližovat evropské vzdělávací systémy a usnadnit k nim cestu uživatelům. Proto evropské země usilují o sjednocení podoby a struktury svých rámců. Zároveň v nich čím dál více reflektují trendy jako validování a uznávání neformálního a informálního učení, zájem o microcredentials či potřebu zviditelnit odborně zaměřené vysokoškolské vzdělávání.

 

Německé odborné vzdělávání přehledně

11. 11. 2020 Německé předsednictví Rady Evropské unie je příležitostí pro to, zjistit více o systému německého odborného vzdělávání a také o reakci Německa na současné výzvy na poli vzdělávání.

 

Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

29. 9. 2020 Úřad pro publikace Evropské unie publikoval sérii infografik k problematice vzdělávání dospělých. V nich se věnuje vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.

 

Potřebuje Rakousko segment vyššího odborného vzdělávání a přípravy?

18. 7. 2020 Národní rámec kvalifikací ( NQF ) nevedl v Rakousku jen k větší transparentnosti ve struktuře kvalifikací, ale spustil také několik diskuzí o vzdělávací politice. Jedna z nich se týká oblasti vyššího odborného vzdělávání a přípravy (HVET), která by se měla vytvořením zvláštního vzdělávacího segmentu stát viditelnější.

 

Evropský kvalifikační rámec, počáteční odborné vzdělávání a příprava: zaměření na kvalifikace na úrovních 3 a 4 EQF

3. 6. 2020 Cedefop vydal tzv. výzkumný článek pod názvem „Evropský kvalifikační rámec, počáteční odborné vzdělávání a příprava: zaměření na kvalifikace na úrovních 3 a 4 EQF“.

 

Zkratka EQF v životopise a dalších dokumentech Europassu

8. 4. 2020 Europass nabízí možnost vyplnit nebo pořídit si zdarma dokumenty, pomocí kterých ukážete zaměstnavateli své vzdělání, praxi a své znalosti a dovednosti. Jde o životopis a další doklady, které k němu přiložíte, jako je doklad o stáži, dodatky vysvětlující a doplňující vaši středoškolskou nebo vysokoškolskou kvalifikaci. Na několika dokumentech Europasu je uvedená zkratka EQF, která ukáže zaměstnavateli úroveň vaší kvalifikace. 

 

Vyšel aktualizovaný Globální soupis národních a regionálních kvalifikačních rámců za rok 2019

25. 2. 2020 Ve spolupráci Cedefopu, UNESCO, ETF a Institutu celoživotního učení UNESCO je nyní k dispozici tzv. Globální soupis národních a regionálních kvalifikačních rámců (Global inventory on regional and national qualifications frameworks 2019), který zachycuje a analyzuje globální trendy v kvalifikačních rámcích. Sleduje, jak země po celém světě reformují své vzdělávací systémy za účelem zlepšováním kvality a relevantnosti svých kvalifikací. 

 
1 2 3   Následující   ››