Aktuality

1 2   Následující   ››

Lotyšská databáze kvalifikací

Lotyšsko spustilo v roce 2018 databázi národních kvalifikací. Lotyšská kvalifikační databáze (LQD) je unikátní informační systém, který obsahuje souhrn údajů o kvalifikacích vztahujících se k Lotyšskému rámci kvalifikací (LQF).

 

Online kurz pro začínající lektory zdarma

Na konci ledna 2019 spustil český tým EPALE při Domu zahraniční spolupráce nový online kurz pro vzdělavatele dospělých „Lektorské minimum“. Kurz je určen všem, kteří si chtějí vylepšit své lektorské a prezentační dovednosti.

 

Mezinárodní konference: Towards better university teaching.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádá mezinárodní konferenci o kvalitě výuky ve vysokoškolském vzdělávání.

 

Konference Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

Mezinárodní konference ke kariérovému poradenství se bude konat  23. - 24. listopadu  v prostorách  Univerzity Hradec Králové. 

 

Výsledky učení: jak je definovat, formulovat a používat ve výuce

Uveřejňujeme český překlad publikace, kterou pod názvem Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook vydalo v roce 2017 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

 

Europass a EQF se představí na veletrhu Profesia days

Od 7. do 8. listopadu 2018 se na Výstavišti PVA EXPO v Praze v Letňanech koná veletrh práce Profesia day. Jde o nejoblíbenější a nejnavštěvovanější kariérní veletrh v České republice, kde se každoročně sejdou tisíce zájemců o nové pracovní příležitosti. 

 

Europass a EQF na veletrhu Gaudeamus v Brně

Od 23. do 26. října 2018 se na brněnském výstavišti koná 25. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Veletrh nabízí studentům a absolventům středních škol informace o pomaturitním, vysokoškolském a celoživotním vzdělávání.

 

Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce. 

 

NA VYSVĚDČENÍCH LETOS ŽÁCI POPRVÉ NAJDOU ZKRATKU EQF. POMŮŽE JIM PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE NEBO STUDIA V ZAHRANIČÍ

18.6. 2018 Zkratky EQF jsou předtištěny na tiskopisech, školám nevzniká práce navíc.  Absolventská vysvědčení, výuční listy a diplomy z konzervatoří a vyšších odborných škol mají letos poprvé uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací. Zkratka EQF a číslice 1 až 8 poukazují na úroveň vzdělání absolventa. Některé školy nové tiskopisy již nakoupily a použily vloni. Pro většinu učitelů, žáků a rodičů je to novinka.

 

Kvalifikační rámce v Evropě

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop vydalo v roce 2018 tzv. briefing note na téma kvalifikačních rámců v Evropě (Cedefop Briefing note - Qualifications frameworks in Europe 2017 developments).

 

Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa.

 

Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce.  Seminář se bude konat  31. 8. 2017,  v DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 (místnost Vltavín). asd

 

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dne 22. května 2017 přijala revizi evropského rámce kvalifikací (EQF) pro celoživotní učení

Květen 2017 - Účelem EQF je zlepšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací lidí. EQF byl původně vytvořen v roce 2008 jako společný referenční rámec osmi evropských obecných úrovní vzdělávání, který slouží jako "překladový nástroj" mezi národními kvalifikačními systémy.

 
1 2   Následující   ››