Aktuality

1 2   Následující   ››

Budoucnost NQF: sjednocení a komplexní přístup ke kvalifikacím

14. 12. 2020 Smyslem národních rámců kvalifikací je sbližovat evropské vzdělávací systémy a usnadnit k nim cestu uživatelům. Proto evropské země usilují o sjednocení podoby a struktury svých rámců. Zároveň v nich čím dál více reflektují trendy jako validování a uznávání neformálního a informálního učení, zájem o microcredentials či potřebu zviditelnit odborně zaměřené vysokoškolské vzdělávání.

 

Německé odborné vzdělávání přehledně

11. 11. 2020 Německé předsednictví Rady Evropské unie je příležitostí pro to, zjistit více o systému německého odborného vzdělávání a také o reakci Německa na současné výzvy na poli vzdělávání.

 

Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

29. 9. 2020 Úřad pro publikace Evropské unie publikoval sérii infografik k problematice vzdělávání dospělých. V nich se věnuje vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.

 

Potřebuje Rakousko segment vyššího odborného vzdělávání a přípravy?

18. 7. 2020 Národní rámec kvalifikací ( NQF ) nevedl v Rakousku jen k větší transparentnosti ve struktuře kvalifikací, ale spustil také několik diskuzí o vzdělávací politice. Jedna z nich se týká oblasti vyššího odborného vzdělávání a přípravy (HVET), která by se měla vytvořením zvláštního vzdělávacího segmentu stát viditelnější.

 

Evropský kvalifikační rámec, počáteční odborné vzdělávání a příprava: zaměření na kvalifikace na úrovních 3 a 4 EQF

3. 6. 2020 Cedefop vydal tzv. výzkumný článek pod názvem „Evropský kvalifikační rámec, počáteční odborné vzdělávání a příprava: zaměření na kvalifikace na úrovních 3 a 4 EQF“.

 

Vyšel aktualizovaný Globální soupis národních a regionálních kvalifikačních rámců za rok 2019

25. 2. 2020 Ve spolupráci Cedefopu, UNESCO, ETF a Institutu celoživotního učení UNESCO je nyní k dispozici tzv. Globální soupis národních a regionálních kvalifikačních rámců (Global inventory on regional and national qualifications frameworks 2019), který zachycuje a analyzuje globální trendy v kvalifikačních rámcích. Sleduje, jak země po celém světě reformují své vzdělávací systémy za účelem zlepšováním kvality a relevantnosti svých kvalifikací. 

 

EQF se představí na veletrhu Profesia days 23. a 24. října 2019

27.9. 2019 Ve dnech 23. a 24. října 2019 se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již tradičně Profesia days , které se s ohledem na změny, které prodělal trh práce v České republice, proměnily z veletrhu práce na festival příležitostí.

 

Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství 2019

31. 7. 2019 Centrum Euroguidance ve spolupráci s Europassem a EQF pořádají seminář pro kariérové poradce. Seminář je zdarma.

 

Berlínská deklarace o validaci předchozího učení

20. 6. 2019 Bienále na téma validace předchozího učení proběhlo 7. – 8. května 2019 v Berlíně. Cílem bylo posílit dialog mezi tvůrci politik, odborníky, uživateli a dalšími zainteresovanými stranami na téma validace předchozího učení (VPL). Závěry z 3. Bienále byly zformulovány do tzv. berlínské deklarace o validaci předchozího učení.

 

Cedefop vydal tiskovou zprávu na téma Evropského rámce kvalifikací a národních rámců kvalifikací

31. 5. 2019 Evropané mají nyní lepší vyhlídky, pokud jde o zaměstnatelnost, mobilitu a přístup k dalšímu vzdělávání. Revize evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (EQF), referenčního nástroje pro zvyšování srozumitelnosti národních kvalifikací v celé Evropě, z roku 2017 zvýšila jeho provádění napříč zeměmi, systémy a institucemi.

 

Lotyšská databáze kvalifikací

18. 3. 2019 Lotyšsko spustilo v roce 2018 databázi národních kvalifikací. Lotyšská kvalifikační databáze (LQD) je unikátní informační systém, který obsahuje souhrn údajů o kvalifikacích vztahujících se k Lotyšskému rámci kvalifikací (LQF).

 

Online kurz pro začínající lektory zdarma

7. 2. 2019 Na konci ledna 2019 spustil český tým EPALE při Domu zahraniční spolupráce nový online kurz pro vzdělavatele dospělých „Lektorské minimum“. Kurz je určen všem, kteří si chtějí vylepšit své lektorské a prezentační dovednosti.

 

Mezinárodní konference: Towards better university teaching

12. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádá ve dnech 22. - 23. listopadu 2018 mezinárodní konferenci o kvalitě výuky ve vysokoškolském vzdělávání.

 

Konference Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

2. 11. 2018 Mezinárodní konference ke kariérovému poradenství se bude konat  23. - 24. listopadu 2018  v prostorách  Univerzity Hradec Králové. 

 
1 2   Následující   ››