Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii.

EQF
box1.jpg
 
box2.jpg
 
box3.jpg
 

Tabulka přiřazení úrovní EQF k dosaženému vzdělání a kvalifikaci

ÚROVEŇ EQF

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

DOSAŽENÁ KVALIFIKACE V NSK
(příklady)

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

 -
7

vysokoškolské – magisterský studijní program

Lektor dalšího vzdělávání, Manažer kvality

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)

Manažer projektu, Technik kvality

5  -

Personalista, Průvodce cestovního ruchu

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)

Horský průvodce, Chirurgický nástrojař

3

střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

Ovocnář, Montér výtahů

2

základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

Asfaltér, Dlaždič

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

 -