Zahraniční odborník z praxe ve škole

Tato aktivita může být vedlejším produktem a výstupem anebo pokračováním úspěšné spolupráce v již ukončeném projektu. Jde o velmi efektivní metodu, protože její dopad není omezen jen na úzkou skupinu, ale účastnit se jí může několik tříd či skupina učitelů. Odborníci mohou být přizváni k realizaci semináře nebo série seminářů, mohou uspořádat workshop zaměřený na rozvoj praktických dovedností nebo být zapojeni formou blokové výuky. Může se rovněž jednat o impulz pro reciproční výměnu učitelů a zástupci české strany mohou vyjet do zahraničí v téže roli.

Šablona pro SŠ a VOŠ – Zapojení odborníka z praxe do výuky pro SŠ a VOŠ umožňuje školám na této pozici zaměstnat také rodilého mluvčího. 

Výhody a přínosy

Působení zahraničního odborníka ve škole přináší českému učiteli možnost vyzkoušet si výuku v cizím jazyce v tandemu a umožňuje rozvíjet a zvyšovat cizojazyčné kompetence i u žáků. Získané dovednosti mohou vyučující využít i v hodinách cizího jazyka či jazyků, přítomnost odborníka z praxe může obohatit odbornou terminologii vyučujících. Odborník z praxe však nemusí nutně vyučovat ve svém mateřském jazyce, proto se žáci učí porozumění a toleranci. Celkově tato zkušenost podporuje multikulturní rozměr školy. Jde zároveň o dobrou přípravu těch, kteří by se chtěli podívat na stáž do zahraničí.

Jako obohacení výuky je možné využít třeba videokonferenci, kterou může zprostředkovat odborník z praxe se zástupci zahraničních firem.


Jaké mám možnosti?