Žáci si vedou portfolia tak, aby je využili při následné volbě povolání a kariérovém růstu

SPŠ dopravní Praha 5 navázala ověřováním e-portfolia na své předchozí zkušenosti s papírovou formou portfolia v podobě složky. Zapojilo se 32 studentů 2. ročníku oborů Ekonomika městské dopravy a Logistika v dopravě. Pro realizaci e-portfolia škola zvolila prostředí Google a jeho aplikace, disk, sdílené složky, kalendář, fotky, YouTube, dokumenty, tabulky, podcasty, Google Digitální garáž. Do projektu byl zapojen zřizovatel školy – Dopravní podnik hl. m. Prahy, který poskytl odborníky z praxe pro realizaci odborných přednášek, včetně přednášky personalistky. Žáci si certifikát o absolvování přednášky vložili do e-portfolia. Práce s e-portfoliem podpořila u žáků rozvoj klíčových kompetencí a dovedností, mj. schopnost sebehodnocení vlastní samostatné práce, schopnost konstruktivně hodnotit práce jiných žáků a schopnost spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, např. sdílením dokumentů. Celý rozhovor.

SPŠ dopravní Praha 5 - Motol

www.sps-dopravni.cz