V písemné podobě studenti předkládají portfolio v rámci odborné zkoušky u absolutoria

SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk používá portfolio jako povinnou součást výuky již od roku 2014. Do ověřování e-portfolia škola zapojila cca 40 studentů 1. až 3. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka. K e-portfoliu používají Google Classroom, ve kterém má každý žák již od prvního ročníku založené své portfolio a seznamuje se zároveň s jeho koncepcí. Škole se osvědčilo, že studenti měli zkušenost s digitálním portfoliem ještě před distanční výukou. Práce s e-portfoliem rozvíjí u studentů dovednosti práce s informacemi, schopnost řešení problémů i komunikační dovednosti. Studenti i pedagogové hodnotí e-portfolio pozitivně, zejména ve vztahu k přípravě na absolutorium z odborných předmětů. Celý rozhovor.

SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk

www.zdravkanbk.cz