Studijní návštěva

Studijní návštěvy skupiny učitelů či odborníků na zvolené téma jsou další využívanou formou vzdělávání a motivací týmů od středních škol až po výzkumné instituce.

Studijní návštěvy mohou být zaměřeny například na specifika vzdělávacího systému, poznávání inovací v technologiích, metody výuky, ale i procesy řízení a práci s konkrétní cílovou skupinou (například osoby ohrožené na trhu práce, předčasné odchody ze vzdělávání a jejich řešení, motivace žáků, způsoby práce se sociálními partnery).

Přínosy a výhody

Výhodou je společný zážitek a zkušenosti, možnosti diskusí přímo s aktéry v jejich prostředí. Klíčové je stanovit si cíl studijní návštěvy – co se chci dozvědět, co chci vidět nebo zažít v praxi a v čem se chci zlepšit.

Příklady

Finské centrum odborného vzdělávání nabízí studijní návštěvy na míru

Studijní návštěvy do evropských institucí v Bruselu i mimo něj

EQAVET ČR jednou ročně připravuje studijní návštěvu na podporu kvality odborného vzdělávání pro odborníky v ČR. Zároveň přijímá studijní návštěvy kolegů z jiných center v EU i mimo Evropu. Kontakt: irena.palanova@nuv_cz 

Příklady programů studijních návštěv NÚV (EQAVET NRP CZ):

Nizozemí 2016 (ke stažení v pdf)
Rakousko 2017 (ke stažení v pdf)
Finsko 2019 (ke stažení v pdf)
Příklad švédské studijní návštěvy v ČR – NÚV 2018 (ke stažení v pdf)
Příklad studijní návštěvy v BIBB v Německu 2017

 


Jaké mám možnosti?