Stáže u zaměstnavatele

Stáž u zaměstnavatele lze domlouvat například přes mateřskou organizaci firmy, se kterou škola v ČR spolupracuje. Tyto zahraniční „matky“ jsou častěji zvyklé přijímat také žáky a studenty na stáže a jejich personální zázemí je tomu také zpravidla uzpůsobeno. Mají často k dispozici mentory, kteří v případě stáží pro učitele hrají klíčovou roli při zajištění kvalitního profesního rozvoje.

Ředitel školy může učiteli absolvovanou stáž uznat jako DVPP. Stáž je potřeba domlouvat v delším časovém předstihu, a to s ohledem na dovolené nebo prázdniny v cílové zemi.

Výhody a přínosy

Zahraniční stáž umožní učiteli nebo zaměstnanci ve školství poznat odlišné pracovní prostředí a návyky, ale také fungování pracovních týmů, které se může lišit od toho, na co je učitel ve svém domácím prostředí zvyklý. Je to zkušenost, kterou může přenášet dál na žáky a motivovat je k získání zkušenosti v zahraničí. V nemalé míře takový rozvoj učitele zvyšuje i jeho přirozenou autoritu a respekt.

Příklad

Příklad stáže učitelů z Akademie řemesel Praha, Střední školy technické  

Cesta byla financována Nadačním fondem hl. m. Prahy Cesta ke vzdělání, který umožňuje pedagogům také vyjet do zahraničí, například na mezinárodní soutěž, zahraniční exkurzi, studijní stáž nebo na stáž do firem.

Sdružení firem TEO – https://www.knamdoprace.cz/teo.html

Firmy se školou dlouhodobě spolupracují v poskytování odborné praxe a odborného výcviku pro žáky školy. Pořádají tematické odborné stáže pro žáky i vyučující školy ve svých českých i zahraničních provozech. 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR – nabízí i možnost zajistit přednášku nebo seminář se zahraničním odborníkem - https://akc.cz/cil-a-realizace.php


Jaké mám možnosti?