Podpora mobility

mobilita2.jpg EQAVET patří mezi evropské sítě a aktivity na podporu kvality a transparentnosti studijní či pracovní mobility osob. Cílem těchto sítí je to, aby měl absolvent o své mobilitě záznam či doklad. Mobilitou rozumíme jakoukoliv studijní, pracovní nebo dobrovolnickou zkušenost, praxi, kterou člověk absolvuje za účelem získání dovedností, nových zkušeností nebo kvalifikace mimo svou školu, místo pobytu nebo v jiné zemi.

Přehled evropských sítí

Europass nabízí absolventům škol a uchazečům o práci, brigádu a další studium doma i v zahraničí zdarma dokumenty, pomocí kterých mohou prokázat své znalosti, dovednosti a to, co umějí. Mezi dokumenty patří životopis a motivační dopis, které si každý vyplňuje sám, dále dodatek k osvědčení, který absolvent buď obdrží ve škole, nebo si o něj může požádat jednoduše a online na edo.europass.cz. Doklad o mobilitě v zahraničí, včetně studijní a pracovní stáže nebo dobrovolnické zkušenosti absolvované i v rámci ČR, vydá zájemcům vysílající a/nebo hostitelská organizace. Více informací najdete na www.europass.cz.

Evropský rámec kvalifikací (EQF – European Qualifications Framework) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Využijí ho zejména zájemci o práci nebo studium v zahraničí. Úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací je pod zkratkou EQF spolu s uvedením čísla 1–8 od října 2017 uvedena povinně na všech absolventských vysvědčeních (včetně maturitního), výučních listech a diplomech z VOŠ a konzervatoří. Zkratku EQF najdete také na dokumentech Europassu a na osvědčeních o získání profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací. Další informace jsou na webu www.eqf.cz.

ECVET (Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání) usnadňuje vzdělávaným osobám shromažďování, uznávání a přenos ohodnocených výsledků jejich učení ve vztahu k získání určité kvalifikace. ECVET se nejčastěji využívá při mobilitě v odborném vzdělávání (například v projektech mezinárodní mobility v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci odborných praxí žáků odborných škol v podnicích) a v celoživotním vzdělávání. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. Více informací o ECVET naleznete na http://www.dzs.cz/cz/ecvet/ a http://www.nuv.cz/projekty/ecvet.

Podporou mezinárodní mobility v odborném vzdělávání se zabývá program Erasmus+ – www.naerasmusplus.cz.

Další informace o evropských sítích najdete v letáku Člověče, poraď se, který vydalo Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce v roce 2017.

Publikace

Pro žáky, studenty, absolventy, ale i učitele a kariérové poradce, pracovníky úřadů práce vydáváme každoročně aktuální publikace s praktickými informacemi a odkazy:

Práce v zahraničí

V publikaci Práce v zahraničí se dočtete o tom, kde a jak hledat zaměstnání v zemích EU i mimo Unii. Seznámí vás s pracovními programy zprostředkovanými agenturami, ať jde o dlouhodobé pracovní programy, sezonní práce, au-pair, praxe a stáže ve firmách, nebo jiné formy práce v zahraničí. V publikaci najdete také zajímavé odkazy s informacemi o práci v Evropě i jinde v zahraničí. V kapitole Jak žádat o zaměstnání se dočtete o dokumentech Europassu, které je vhodné použít pro tuto situaci.

Publikace Práce v zahraničí ke stažení

Studium v zahraničí

Publikace Studium v zahraničí seznámí čtenáře krok za krokem s tím, jak postupovat v případě zájmu o studium mimo ČR. Popisuje různé možnosti studia, od možností získání stipendií na vysokých školách přes jazykové kurzy v zahraničí až po letní školy a odborné stáže. Přináší také informace o studiu v Austrálii, Francii, Německu, USA a Velké Británii. Součástí publikace jsou rovněž důležité a zajímavé odkazy, kde hledat další informace.

Publikace Studium v zahraničí ke stažení

Dobrovolnictví

Publikace Dobrovolnictví vás seznámí s tím, co je dobrovolnictví, jak se stát dobrovolníkem a jaké možnosti jsou pro dobrovolníky v České republice a v zahraničí či jakých projektů se lze jako dobrovolník účastnit. Publikace představuje rovněž činnost Evropské dobrovolné služby a zajímavé odkazy, kde se lze o dobrovolnictví dále informovat. Jedna z kapitol je věnovaná tomu, jak nejlépe dobrovolnickou zkušenost a dovednosti při ní získané zaznamenat do dokumentů Europassu.

Publikace Dobrovolnictví ke stažení