Na co si dát pozor

Mezi nejčastější „pasti“ zahraničních stáží patří odborná jazyková vybavenost účastníků, nejednotná odborná terminologie v jednotlivých zemích, odlišné typy škol, vzdělávacích institucí i celých systémů a z toho vyplývající omezené možnosti při přenosu zkušeností do domácího prostředí.

Odborná jazyková vybavenost účastníků stáží

nevim.pngBěžná jazyková vybavenost (např. angličtina nebo němčina) nemusí při zahraniční spolupráci pro pochopení běžného chodu školy stačit. Vzdělávání, stejně jako jiné obory, má v každé zemi své specifické národní výrazy pro školy, přijímací zkoušky, závěrečné zkoušky, standardy a kurikulum. Před výjezdem do každé země je dobré si zjistit informace o vzdělávacím systému a národní ekvivalent konkrétního pojmu spolu s překlady do angličtiny nebo němčiny. Ušetříte si nejasnosti na místě. Přehledy vzdělávacích systémů najdete Vzdělávací systémy v Evropě.

 

Terminologie, překlady a tlumočení

Doslovné překlady nemusí být při zahraničních cestách, stážích a spolupráci výhodou, důležité je vycházet z kontextu. Vybírejte překlady spíše odborné a aktuální, ne starší než tři roky, protože terminologie může v průběhu času doznat změn a měnit se mohou samozřejmě i samotné vzdělávací systémy. Pro překlady kompetencí žáků a absolventů doporučujeme využít např. aktuální terminologii v příslušných Europass - dodatcích k osvědčení, která vychází z aktuálních standardů, profilu absolventa a terminologie trhu práce. Dodatky k osvědčení najdete v databázi edo.europass.cz.

 

Různé typy škol, vzdělávací instituce a systémy

lost.pngPro srovnávání výuky na různých stupních vzdělání bývají typy škol většinou zavádějící. Odpovídají více historii a tradici dané země než např. našemu členění na první a druhý stupeň. Doslovný překlad nám navíc nemusí dát jednoznačnou informaci.

Pochopit dobře vzdělávací systémy jiných zemí by trvalo několik let. Věnujte pozornost nejen přehledovým obrázkům, ale také řízení systémů, rolím a odpovědnosti v systému (školy, zřizovatelé, samosprávy, kontrolní systémy – inspekce), ale také jejich řízení a financování.

 

Přenos zkušeností

Jednou z  pastí může být pokus o komplexní přenos dobré praxe nebo inspirace ze zahraničí do českého prostředí. Díky rozdílným kulturním, vstupním podmínkám, vč. pravidel a financování, se často dobrá praxe odjinud nepovede zavést, nebo se prodraží a způsobí nechtěné vedlejší efekty. Zavádění inovací, stejně jako každá změna, má svůj postup, vyžaduje analýzu, pilotáž, úpravu procesů, čas na studium, adaptaci, zavádění, kontrolu kvality, ale také vyhodnocení přínosu a dopadu. Nezaměřujte se proto jen na pozitiva, ale zkuste se ptát i na obtíže, se kterými se setkali.