Mezinárodní soutěže, veletrhy a přehlídky

Účast na mezinárodní soutěži, veletrhu, přehlídce či exkurzi je pro žáky obrovským zážitkem. Velkým přínosem a inspirací ale může být i pro jejich pedagogický doprovod, protože umožňuje načerpat nové zdroje informací, ale také srovnat úroveň jeho svěřenců nebo použité postupy.

Výhody a přínosy

Seznámení se s mezinárodním prostředím přináší nejen inspiraci a možnost zakomponovat nové trendy do výuky, ale zejména prověřuje znalost cizích jazyků a jejich úroveň u žáků a pedagogického doprovodu. Jedná se o poměrně náročné akce, kdy žák v závislosti na pravidlech soutěže nemůže mít povolenou jakoukoliv pedagogickou nebo jazykovou dopomoc a musí si se zadáním umět poradit sám. Dalším přínosem je nutnost komunikace v cizím jazyce o odborných tématech a v jiném kulturním prostředí. Takovéto akce přinášejí zároveň škole skvělou možnost získat nové kontakty pro případné výměny žáků nebo pedagogů. A mohou být odrazovým můstkem pro budoucí stáž.

Příklady

Euroskills/Worldskills

Euroskills je evropskou soutěží mladých profesionálů, výjimečná propagace dovedností a jejich posledního vývoje a rozvoje v Evropě. Euroskills je regionální verzí soutěže Worldskills, dříve známou jako „Olympiáda dovedností“. Koná se každé dva roky v jednom ze členských států Worldskills Europe. Soutěž je mezinárodně uznávaná, podporuje světovou úroveň dovedností a soutěží v Evropě.

Návštěva soutěže Euroskills 2018 v Budapešti

2020 – Euroskills Graz, Rakousko

2021 – Worldskills Šanghaj, Čína

2022 – Euroskills Petrohrad, Rusko

2023 – Worldskills Lyon, Francie

Videa k Euroskills a Worldskills na YouTube

Mezinárodní workcamp pro mladé parketáře

Workcamp pro 20 až 50 účastníků z 10 až 20 zemí spojuje vzájemné předávání zkušeností, vlastní rozvoj dovedností a veřejně prospěšnou akci s trvale udržitelnou hodnotou. Soutěž vždy směřuje k rekonstrukci podlahy u vybrané historické památky. 

Mladí parketáři opravují památky – článek na webu projektu P-KAP

Video o workcampu 2018

Mezinárodní soutěže středních odborných škol            

Studenti gastronomických škol Evropského regionu Dunaj – Vltava soutěžili v Plzni

 


Jaké mám možnosti?