Kritéria pro studijní a pracovní podmínky

skola-302x202.jpg Kritéria pro studijní a pracovní podmínky jsou důležitým kvalitativním prvkem ve spolupráci škol a firem v praktickém vyučování v České republice i v ostatních zemích EU. Čtrnáct kritérií je součástí doporučení Rady (EU) ze dne 15. března 2018, o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu. V každé zemi EU tato kritéria odpovídají systému odborného vzdělávání, zákonům, předpisům a zvyklostem.

V České republice těchto čtrnáct kritérií zahrnuje především spolupráci mezi školou a firmou v praktickém vyučování, a to od samého zahájení přes všechny nutné podmínky, náležitosti, povinnosti stran až po možné výhody a přínosy této spolupráce. Využití kritérií usnadní a umožní žákům, studentům, učitelům, zaměstnavatelům i všem dalším partnerům, kteří se podílejí na odborném vzdělávání, efektivně reagovat na potřeby trhu práce. Kritéria pro studijní a pracovní podmínky nabízejí školám a firmám užitečný „checklist“, díky kterému při spolupráci na nic nezapomenou, využijí potenciál vzájemné spolupráce a ujistí se, že vše dělají v nejlepší možné kvalitě.

Mezi kritéria pro studijní a pracovní podmínky patří např. daňové úlevy pro zaměstnavatele spolupracující se školami, možnost uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a žákem, možnost přímého vstupu odborníků z praxe do výuky bez potřebné pedagogické kvalifikace či dohoda o rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti počátečního vzdělávání mezi MŠMT a zástupci zaměstnavatelů.

Seznam kritérií pro studijní a pracovní podmínky*:

 1. Písemná dohoda
 2. Výsledky učení
 3. Učitelé, školitelé a instruktoři
 4. Praktická příprava na pracovišti
 5. Odměna žákům
 6. Právní ochrana
 7. Pracovní, zdravotní a bezpečnostní podmínky
 8. Podmínky pro přijímání žáků
 9. Zapojení partnerů
 10. Daňové a jiné zvýhodnění zaměstnavatelů
 11. Možnost zahraniční spolupráce
 12. Kariérové poradenství a informace
 13. Jak firmy přilákají školy a žáky
 14. Sledování uplatnění absolventů

* Z důvodu srozumitelnosti pro české uživatele se názvy kritérií pro studijní a pracovní podmínky liší od oficiálního překladu (Doporučení 153/2018).

Video Příprava budoucích zaměstnanců - rozvoj stability a odbornosti vaší firmy

Video je určeno firmám, které se zajímají o navázání spolupráce se školami. Odpovídá na nejčastější otázky a představuje výhody, které může spolupráce firmy se střední odbornou školou přinášet.

 

Odkazy z videa:

www.infoabsolvent.cz

pospolu.rvp.cz

www.eqavet.cz

www.pkap.cz