Jak na kvalitní spolupráci škol a firem

spoluprace-skola-firma-302x202.jpg Spolupráce škol a firem je nutnou podmínkou kvalitního odborného vzdělávání. Aby se stala oboustranně výhodnou, nabízíme přehled a popis 14 kritérií pro kvalitní spolupráci, která vycházejí z dokumentu používaného v EU (Doporučení Rady (EU) ze dne 15. března 2018, o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu), a také praktický návod a kontrolní seznam kroků pro zaměstnavatele.

V České republice těchto čtrnáct kritérií zahrnuje především spolupráci mezi školou a firmou v praktickém vyučování, a to od samého zahájení přes všechny nutné podmínky, náležitosti, povinnosti stran až po možné výhody a přínosy této spolupráce. Využití kritérií usnadní a umožní žákům, studentům, učitelům, zaměstnavatelům i všem dalším partnerům, kteří se podílejí na odborném vzdělávání, efektivně reagovat na potřeby trhu práce.

Tato kritéria tvoří základ pro praktický návod a kontrolní seznam kroků pro zaměstnavatele - užitečný „checklist“, díky kterému při spolupráci se školami na nic nezapomenou, využijí potenciál vzájemné spolupráce a ujistí se, že vše dělají v nejlepší možné kvalitě.

Mezi kritéria pro studijní a pracovní podmínky patří např. daňové úlevy pro zaměstnavatele spolupracující se školami, možnost uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a žákem, možnost přímého vstupu odborníků z praxe do výuky bez potřebné pedagogické kvalifikace či dohoda o rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti počátečního vzdělávání mezi MŠMT a zástupci zaměstnavatelů.

Seznam kritérií pro studijní a pracovní podmínky*:


* Z důvodu srozumitelnosti pro české uživatele se názvy kritérií pro studijní a pracovní podmínky liší od oficiálního překladu (Doporučení 153/2018).

Video Příprava budoucích zaměstnanců - rozvoj stability a odbornosti vaší firmy

Video je určeno firmám, které se zajímají o navázání spolupráce se školami. Odpovídá na nejčastější otázky a představuje výhody, které může spolupráce firmy se střední odbornou školou přinášet.

 

Odkazy z videa:

www.infoabsolvent.cz

pospolu.rvp.cz

www.eqavet.cz

www.pkap.cz