Konference, semináře a workshopy

Jednou z forem výjezdů do zahraničí je účast na konferencích, seminářích nebo workshopech, které mohou pořádat odborné, výzkumné instituce, ale také neziskové organizace, školy a národní či mezinárodní projekty nebo sítě.

Může se jednat o témata, která uplatníte při práci se žáky, jako třeba využívání aktivizujících výukových metod, zlepšování klimatu třídy nebo motivace žáků, ale také představení osvědčené vzdělávací praxe či nového trendu ve vzdělávání. Na těchto akcích učitelé rovněž načerpají informace důležité pro jejich další profesní rozvoj v rámci vyučovaného oboru.

Výzvou může být také uspořádání vlastní mezinárodní konference nebo workshopu s mezinárodním obsazením na téma, kterému se škola již věnuje nebo se chce nově věnovat. Tato možnost může zakládat další spolupráci s odborníky z praxe a jejich vstupy do výuky. Další možností jsou letní školy pro pedagogy.

Přínosy a výhody

Přínosem těchto forem spolupráce je navázání kontaktů pro dané téma a získání impulzu pro inovace a sdílení zkušeností.

Příklady

Evropské fórum odborného a profesního vzdělávání a přípravyEfVET

Konference pořádané německým federálním institutem pro odborné vzdělávání

Podunajská strategie (Danube Interreg)

Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem, v nabídce se objevují různé workshopy, ale je možné podpořit i akce typu mezinárodní soutěže.

Témata spolupráce

Studenti gastronomických škol Evropského regionu Dunaj – Vltava soutěžili v Plzni

Tematický a informační seminář Tandem pro pedagogy

Cílem semináře je zprostředkování informací k plánování a organizaci česko-německé školní spolupráce a občanské vzdělávání

Learning by leaving 2019

Platforma pro vzdělávání dospělých EPALE

V široké nabídce aktivit je možné si najít jak akce kariérového poradenství, tak vzdělávací akce pro učitele nebo tvůrce politik, akce týkající se využívání otevřených zdrojů atd., ať už v angličtině, nebo v národních jazycích.

Škola tradičných stavebných remesiel

Kurz Kariérne poradenstvo v Bratislave

Letní školy při výzkumných institucích, univerzitách nebo neziskových organizacích ve formě workshopů (pro umělecké obory)

Asociace kuchařů a cukrářů ČR – nabízí i možnost zajistit přednášku nebo seminář se zahraničním odborníkem - https://akc.cz/cil-a-realizace.php


Jaké mám možnosti?