Je potřeba u žáků rozvíjet sebehodnotící a prezentační dovednosti, portfolio to umožňuje

Střední odborná škola pro administrativu v EU, Horní Počernice má zkušenost s portfoliem v papírové podobě i s e-portfoliem. Do ověřování se zapojili žáci 3. ročníků všech oborů školy: provoz diplomatických služeb, právní administrativa, mediální komunikace, řízení lidských zdrojů, bankovnictví. K tvorbě e-portfolia používá škola MS Teams. Práce s portfoliem umožňuje žákům rozvoj kritického myšlení, schopnost analýzy, syntézy i hodnocení, rozvíjí jejich schopnost zhodnocení relevantnosti získaných vědomostí a dovedností při studiu a úvahy nad jejím použitím v praxi. Do projektu se zapojily obě výchovné poradkyně, jedna je ve škole zároveň kariérovou poradkyní. Jako možnou vidí zástupkyně školy práci s portfoliem v hodinách odborných předmětů pro lepší představu studentů. Celý rozhovor.

Střední odborná škola pro administrativu v EU, Horní Počernice