E-portfolio chceme využívat i pro komunikaci mezi žákem, školou a firmou

SPŠ chemická Pardubice s portfoliem teprve začíná, do ověřování e-portfolia zapojila žáky 2. ročníku učebního oboru Kadeřník, žáky 3. a 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie a žáky dvouletého nástavbového studia Vlasová kosmetika. Jako digitální prostředí pro tvorbu portfolia zvolili Google platformu. Do portfolia mohou žáci vkládat nejen školní úspěchy a práce, ale i úspěchy získané mimo školu nebo např. zkušenosti z odborných praxí. Při tvorbě e-portfolia si žáci rozvíjejí nejen digitální kompetence, ale i komunikativní, kompetence informačních a komunikačních technologií. Cílem školy je využít e-portfolio i v odborných předmětech.  Celý rozhovor.

SPŠ chemická Pardubice

www.spsch.cz