Co mi pomůže

Vzdělávací systémy v Evropě

cedefop-logo.jpgVzdělávací systémy v evropských zemích vycházejí z historie a tradic daných zemí a navzájem se od sebe liší. Přinášíme vám tipy a odkazy na aktuální informace a přehledy o vzdělávacích systémech v Evropě z ověřených zdrojů, jako je CEDEFOP (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) a evropské informační sítě o vzdělávání Eurydice a ReferNet. Vybrat si můžete z různých forem informací (publikace, letáky, videa) v češtině nebo v angličtině.

Úrovně kvalifikací podle Evropského rámce kvalifikací (EQF)

eqf-logo.jpgKvalifikace získané v evropských zemích pomáhá pochopit, porovnat a uznávat Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework, zkratka EQF). EQF je společný evropský referenční rámec, který třídí kvalifikace do osmi úrovní a usnadňuje tak studijní a pracovní mobilitu i prostupnost vzdělávání.

Vymezení obsahu stáže a její smluvní zajištění (ECVET)

ecvet-logo.jpgSmluvní zajištění vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými organizacemi, tedy jak ošetření zdárného průběhu i organizace stáže, tak současně příprava obsahové stránky stáže, jsou pro přínos a dopad stáže zcela zásadní. Smluvní zajištění dodává účastníkům určitou jistotu, že se vše odehraje podle domluvy a že obsah, na kterém se partneři předem domluví, bude kvalitně zajištěný.

Záznam stáže a praxe účastníka (Europass)

europass-logo.jpgStudijní, pracovní nebo i dobrovolnickou stáž v zahraničí lze zaznamenat a doložit prostřednictvím dokumentů a dokladů Europassu – životopisu, mobility a mobility pro dobrovolníky. Tyto doklady pomohou zaznamenat a doložit praktické dovednosti a nové znalosti získané během stáže, např. odborné, komunikační, organizační nebo jazykové.

Přehled evropských sítí pro podporu mobility

eqavet-logo.jpgEQAVET patří mezi evropské sítě a aktivity na podporu kvality a transparentnosti studijní či pracovní mobility osob. Cílem těchto sítí je to, aby měl absolvent o své mobilitě záznam či doklad. Mezi další sítě patří Europass, Evropský rámec kvalifikací (EQF) a ECVET (Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání).

Publikace a odkazy