Aktuality

1 2   Následující   ››

Možnosti zajištění kvality v odborném vzdělávání představuje v Evropském týdnu odborných dovedností EQAVET ČR

Ve spolupráci slovenského a českého národního referenčního bodu pro zajišťování kvality EQAVET byl připraven při příležitosti Evropského týdne odborných dovedností česko-slovenský webinář a pro firmy a odborné školy praktický návod pro kvalitní a efektivní spolupráci. Evropský týden odborných dovedností proběhne v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020 a zahrnuje i aktivity konané v průběhu celého roku 2020.

 

Česko-slovenský webinář na téma zajišťování kvality v odborném vzdělávání

Namísto plánovaného osobního setkání zástupců českého a slovenského odborného vzdělávání z krajů, škol a inspekce formou Peer Learning Activity se dne 22. října uskutečnil společný webinář českého a slovenského institutu a center EQAVET na téma zajišťování kvality v odborném vzdělávání. Webináře pořádaného jako úvodní akce k Evropskému týdnu odborných dovedností 2020 se díky online formě účastnilo 154 osob.

 

Zahájena spolupráce NPI ČR a NCP 4.0

V srpnu 2020 se na půdě Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) uskutečnil první seminář s názvem  Průmysl 4.0 a nové kompetence ve vzdělávání . Tímto seminářem byla  zahájena spolupráce NCP 4.0 a Národního pedagogického institutu .

 

Pojďte s námi vyzkoušet žákovské e-portfolio!

21. 7. 2020  Máte také zkušenosti s žákovským portfoliem v odborném vzdělávání? Chcete si vyzkoušet práci s žákovským e-portfoliem? V projektu EQAVET sbíráme zkušenosti a chceme najít vhodné příklady pro učitele středních odborných škol. Hledáme učitele, kteří si chtějí vyzkoušet e-portfolio se svými žáky. Nabízíme Vám přehled základních technických možností a využití v hodinách, vč. odkazů na literaturu a další zdroje. 

 

Metoda vzájemného hodnocení přispívá ke kvalitě a porozumění

1. 7. 2020  V letech 2017–2019 vyzkoušelo několik národních referenčních bodů EQAVET metodu vzájemného hodnocení (peer review), v níž se uplatňují zásady Evropského referenčního rámce pro zajištění kvality EQAVET. Shrnutí z Chorvatska, Finska, Itálie, Rakouska, Slovinska a Slovenska přináší studie experta Giorgio Alluliho vydaná Sekretariátem EQAVET v roce 2019.

 

Inspirace do výuky i k online vzdělávání pro učitele odborných škol

7. 4. 2020  Nabízíme učitelům odborných škol tipy na užitečné a ověřené materiály do výuky i na vlastní vzdělávání, které jsou dostupné zdarma a online a lze je okamžitě využít.

 

Dotazník pro posílení kvality praktického vyučování

18. prosince 2019 Dotazník Kritéria kvalitní přípravy slouží pro posílení kvality odborného výcviku, resp. odborné praxe realizované u zaměstnavatele. Jde o kontrolní seznam, který pomůže škole a firmě naplánovat a zajistit praktickou přípravu žáka na pracovišti, monitorovat její průběh, vyhodnotit její výsledky a případně navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení spolupráce v budoucnu.

 

Nová výzva OP VVV umožní v krajích zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání

31. října 2019 byla zveřejněna Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II., která podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů. O dotaci mohou požádat kraje v termínu od 31. října 2019 do 31. května 2021. Na výzvu jsou alokovány zdroje ve výši 3 650 000 000 Kč.

 

Evropský týden odborných dovedností 2019

Evropský týden odborných dovedností se koná letos již počtvrté a proběhne v týdnu od 14. do 18. října 2019. Jeho cílem je inspirovat zejména mladé lidi k objevování a rozvíjení svého nadání prostřednictvím odborného vzdělávání, které Evropská komise představuje jako atraktivní, kvalitní a perspektivní oblast studia. Národní ústav pro vzdělávání se do Evropského týdne odborných dovedností zapojuje uspořádáním konference Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání a zveřejněním nové části webu www.eqavet.cz s informacemi o nových možnostech a kvalitním zajištění zahraničních výjezdů pro učitele, experty a další pracovníky ve vzdělávání.

 

Konference Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání

Konference proběhla 16. října 2019 v hotelu Iris EDEN v rámci Evropského týdne odborných dovedností.

 

Fiktivní firmy připravují žáky k práci v reálném prostředí

Fiktivní firma je v téměř stovce středních odborných škol součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Původně byly fiktivní firmy určeny především pro žáky obchodních akademií, dnes fungují i na středních školách s jiným zaměřením a také na některých vyšších odborných školách a nástavbách. Ročně tímto předmětem projde více než 3 000 žáků středních škol.

 

Dodatek k diplomu pro VOŠ nově uvádí praxi absolventa

Na základě poptávky vyšších odborných škol přibyla na Europass – dodatku k diplomu pro vyšší odborné školy nová kolonka, kde je zaznamenána praxe absolventa. Pro absolventy vyšších odborných škol, které jsou zaměřené právě na praktickou přípravu studentů pro výkon profese, může být tento záznam důležitý pro jejich vstup na trh práce.

 

Česká školní inspekce vydává přehledy zajímavostí ze zahraničí

Vzdělávací přehledy přinášejí informace s důrazem na hodnocení kvality ve vzdělávání. 

 

Přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

24. 4. 2019 Nově vydaná publikace Spotlight on VET (Zaostřeno na odborné vzdělávání a přípravu) nabízí stručný a výstižný přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy ve 30 evropských zemích (všech členských států EU, Norska a Islandu). Vydalo ji Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

 

Co je nového ve vyšším odborném vzdělávání?

2. 4. 2019 Jednání sítě pro zajišťování kvality EQAVET se konalo spolu s odborným panelem projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) v Praze 20. března 2019. Tématem byly vyšší odborné školy (VOŠ).

 
1 2   Následující   ››