5. Problémy a řešení

 

Příklady situací, které nastaly

 

    Návrh řešení

 
         
 

Nedostatečný počet instruktorů, směnný provoz

 
 • Vytipovat a proškolit další instruktory.
 • Umožnit přítomnost pedagoga – učitele OV na pracovišti.
 • Snížit počet žáků na pracovištích.
 • Zajistit změnu v plánování směn.
 
         
 

Odchod koordinátora spolupráce

 
 • Zajistit zastupitelnost koordinátora, např. zajištěním archivace veškeré agendy a především zápisů z jednání mezi školou a firmou.
 
         
 

Nedodržování pracovní doby – absence žáků

 
 • Zajistit častější kontroly na pracovišti ze strany školy, zlepšení nebo změna komunikace.
 • Nastavit kritéria pro výběr žáků na pracoviště firmy.
 • Zajistit instalaci docházkového systému ve firmě nebo online přístupu do školního prostředí k zápisu docházky přímo instruktorem – nutné další proškolení (zároveň může sloužit jako prokazatelná evidence docházky pro odpočty daní).
 • Více zapojit žáky jako aktéry spoluvytváření firemního prostředí pro spolupráci.
 
         
 

Nesplnění výukových cílů z důvodu navýšení sezónních zakázek

 
 • Snížit počet žáků ve skupině na jednoho instruktora.
 • Změna pracoviště žáka v rámci firmy.
 • Změna pracoviště žáka – školní dílny. 
 
         
  Zvýšený zájem žáků o absolvování praktického vyučování ve firmě  
 • Ve spolupráci se školou stanovit kritéria pro přijetí na pracoviště firmy.
 • Zajistit vyšší počet instruktorů (proškolení).
 • Umožnit žákům práci na zakázkách firmy, sezónních pracích, atd.