4. Jak nám to funguje? EVALUACE

Nezbytnou součástí procesu realizace zajištění praktického vyučování na pracovištích firmy je vyhodnocení, které poskytne podklady pro určení oblastí, kde je potřeba dosáhnout zlepšení kvality a efektivnosti, a umožní firmě identifikovat míru zavedení dodatečných opatření. Vyhodnocení je užitečné jen v případě, že je následně převedeno do konkrétních cílů, které vedou k eliminaci slabých stránek.

  • Po uplynutí doby, kterou jste si stanovili se školou v období plánování spolupráce, proveďte evaluaci pomocí vhodných nástrojů (smlouva, plán spolupráce, dotazníky, evidence apod.).
  • Vyhodnoťte získaná data.
  • Navrhněte opatření pro zlepšení kvality a efektivnosti.
  • Určete termín splnění.
  • Pověřte osoby odpovědné za zlepšení identifikované činnosti.
  • Popište cíle, kterých chcete v dalším období spolupráce dosáhnout.
  • Připravte popis řešení formou různých pracovních úkolů a popis průběhu práce.

Tip: https://pospolu.rvp.cz/seznam-nastroju#EQAVET

 Aktualizovaný dotazník: http://www.nuv.cz/eqavet/dotaznik-pro-posileni-kvality-praktickeho-vyucovani