2. Uzavíráme smlouvu

DOPORUČENÍ A TIPY KE SMLUVNÍM UJEDNÁNÍM, kritérium 1.

  • Správně ve smlouvě nastavte, za co odpovídáte a za co nikoli.
  • Správně ve smlouvě nastavte podmínky ukončení smlouvy (odstoupení od smlouvy).
  • Správně ve smlouvě nastavte práva a povinnosti v případě neplnění nebo nedostatečného plnění závazků.
  • Správně ve smlouvě nastavte práva a povinnosti žáků a zaměstnanců školy, kteří se budou pohybovat ve firmě (zákaz fotografování, vynášení výkresů, výrobků, přípravků = podmínky ochrany duševního vlastnictví apod.).